Kongeørn, sort stork og hærfugl: Naturnationalparker vil tiltrække flere truede fugle

tirsdag 18. januar 2022
Naturnationalparkerne er en kærkommen krisehjælp til hele naturen. Især vil det være en helt særlig mulighed for at hjælpe truede og sjældne fugle til at få bedre ynglemuligheder i Danmark.
af Anton Gundersen Lihn

NNP fugleFiskeørn, hærfugl, sort stork og kongeørn er blandt de sjældne og truede arter, vi kan se flere af i den danske natur, når naturen får mere plads til at være vild og utæmmet med oprettelsen af 15 naturnationalparker. Foto: Erik Biering (fiskeørn), Hans Henrik Larsen (hærfugl), Lauge Fastrup (sort stork), Lars Grøn (kongeørn).

Undsætningen er på vej til den nødlidende natur, hvor de sårbare arter gradvist bliver presset mod kanten af overlevelse.

Fem naturnationalparker er allerede udpeget, de resterende ti er lige på trapperne, og Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark har store forventninger til de nye, mere vilde naturområders positive effekt på den trængte, danske natur.

- Krisen i naturen er kommet snigende ind på os over mange år. Derfor har vi som befolkning ikke opdaget, at naturen er blevet fattigere og forarmet i store dele af Danmark. Vi har bare vænnet os til, at der ikke er mere natur, end der er. Men sådan behøver det ikke at være, siger Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife.

- Naturnationalparkerne bliver en øjenåbner, hvor vi kan se, hvad det er, vi har manglet og fået mindre af i årtier. Ikke mindst i form af muligheden for, at vi igen bliver beriget med sjældne og truede arter, der tidligere har prydet naturen her til lands. De nye naturnationalparker, hvor naturen kommer i fri dynamik, vil med stor sandsynlighed tiltrække ellers uddøde arter som sort stork og hærfugl, som tidligere har ynglet i Danmark. Samtidig kan de tilbageværende sårbare par af majestætiske kongeørne og adrætte fiskeørne forhåbentlig udvikle sig til sunde bestande, siger han.

En tiltrængt redningskrans

Mens genindvandringen og styrkelsen af sjældne arter er en forventning, så har naturnationalparkerne et endnu vigtigere formål, som DOF BirdLife ser frem til at se udfoldet i det danske landskab.

Naturnationalparkernes mange hektar plads til vild, utæmmet natur vil være en tiltrængt redningskrans til den kriseramte forarmede natur.

- Vores land er dækket af 60 procent intensivt landbrug og skovbrug, der kun rummer få elementer af natur. Det er derfor fantastisk, at vi nu får mulighed for med den rette forvaltning med store flokke af græssende dyr at sætte naturen først i de 15 områder, som regeringen er på vej med, siger Egon Østergaard.

- Om en del år vil vi glæde os over, hvilken naturrigdom, der udfolder sig i disse områder, for når motorsavene lægges på hylden, dræninger ophører, og naturen klarer sig selv, vil der i løbet af forbavsende kort tid opstå en vildskab, som vi kun kender få steder i Danmark i dag. Det viser alle erfaringer fra for eksempel Lille Vildmose, Klelund Plantage og andre steder. Det bliver en rigere natur, og chancerne for at se en hærfugl, en perleugle eller en sort stork bliver langt større, når hjorte eller forvildede kreaturer får frit spil, siger han.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00