Klimaministeren vil sætte klimakampen over naturen

torsdag 2. december 2021
Det er problematisk, hvis klimakampen sker på bekostning af naturen, mener DOF BirdLife efter en dansk delegation har stillet forslag om at svække EU’s naturbeskyttelse for at bane vejen for vedvarende energi.
af Anton Gundersen Lihn

Vindmoller og EderfuglDOF BirdLife efterlyser en samlet plan fra regeringen for, hvor der kan placeres møller på hav og på land uden konflikter med fuglene. Foto: Steen E. Jensen (ederfugl), Peter Vadum (vindmøller)

En dansk delegation i EU med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen har torsdag 2. december på et møde i Rådet for Transport, Tele og Energi lagt op til at opdatere EU's naturlovgivning, så det kan blive nemmere at bygge anlæg til havvind og anden vedvarende energi.

Det er et alarmerende forslag, mener Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, der frygter, at forslaget vil betyde en svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark og resten af EU.

- Vi har ikke brug for mindre beskyttelse. Naturen lider allerede, så det vil være et hårdt slag, hvis det skulle lykkes at svække EU’s naturlovgivning, siger Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife.

- Det er et underligt forsøg på en løsning af udfordringerne med at placere anlæg til vedvarende energi. I stedet for at ødelægge den uundværlige beskyttelse af naturen burde regeringen gå forrest i arbejdet for at finde placeringer til energianlæg, der skader mindst muligt, siger han.

Helt konkret efterlyser DOF BirdLife en samlet plan fra regeringen for, hvor der kan placeres møller på hav og på land uden konflikter med fuglene.

Klimkrisen skal ikke bekæmpes på bekostning af naturen

Dan Jørgensens forslag til rådsmødet argumenterer med, at det er nødvendigt at øge mængden af vedvarende energi betragteligt i kampen for at nå klimamålene i de internationale aftaler.

DOF BirdLife er helt enig i, at kampen for at holde de globale temperaturstigninger nede og mindske klimakrisen er meget vigtig. DOF BirdLife er også fortaler for vedvarende energi som for eksempel vindmøller, der er nødvendige for at blive uafhængig af klimaskadelige energikilder.

Men naturen skal ikke lide under klimatiltagene.

- Kampen mod klimaforandringerne er vigtig, men vi har også en biodiversitetskrise. Derfor er det meget problematisk, hvis klimakampen sker på bekostning af naturen, siger Egon Østergaard.

Sammen med WWF Verdensnaturfonden har DOF BirdLife sendt et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen med en appel om at trække forslaget tilbage.

Onsdag 1. december trådte beskyttelsen af 6 nye store havområder i kraft i Danmark. Udpegningen af de nye fuglebeskyttelsesområder klinger imidlertid hult, hvis Regeringen vil svække den beskyttelse udpegningen ellers giver naturen.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00