Nye fuglebeskyttelsesområder på en million hektar er udpeget

tirsdag 30. november 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Seks nye fuglebeskyttelsesområder er udpeget i de danske farvande. Beskyttelsen af havfuglene omkring Danmark er tiltrængt, så udpegningen glæder Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark.
af Anton Gundersen Lihn

Ederfugl Glaeno maj 2010 IMG 3233Ederfuglen er en af de arter, der kan nyde godt af beskyttelsen i de nye fuglebeskyttelsesområder. Foto: Erik Biering.

Danske havfugle har fået nye fristeder i form af en million hektar nye fuglebeskyttelsesområder på havet.

Igennem årtier har Dansk Ornitologisk Forening kortlagt fuglelivet i de danske farvande og kæmpet politisk for at sikre den retmæssige beskyttelse til de havfugle, der lever i og passerer igennem Danmark.

Derfor er der stor tilfredshed i DOF BirdLife over udpegningen, der bliver officiel onsdag den 1. december.

- Det er rigtig dejligt, at vores havfugle nu får den tiltrængte beskyttelse i nogle af de danske havområder, der har størst international betydning. Der er lagt rigtig meget arbejde og mange timer i at overvåge og dokumentere de mange fugle, der er afhængige af de store havområder, så det er selvfølgelig dejligt, at det arbejde nu bærer frugt, siger Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife.

De seks nye fuglebeskyttelsesområder ligger i Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke og i Skagerrak.

Ingen aktiviteter, der skader fugle

Især udpegningen af fuglebeskyttelsesområdet i Smålandsfarvandet er væsentlig, fordi der er planer om at bygge en havvindmøllepark i området, der har stor international betydning for både trækkende og rastende havdykænder.

Havvindmøller i Smålandsfarvandet vil med meget stor sandsynlighed fortrænge tusindvis af havfugle som ederfugle, sortand, fløjlsand, gråstrubet lappedykker og lommer fra nogle af deres vigtigste levesteder.

Et fuglebeskyttelsesområde betyder som udgangspunkt, at myndigheder ikke kan give tilladelse til aktiviteter, der kan skade fuglene.

De seks nye fuglebeskyttelsesområder kom i høring i marts i år og blev i november endeligt udpeget i Habitatbekendtgørelsen fra Miljøministeriet.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00