Åbent brev: Biodiversiteten skal ikke lide under den grønne omstilling

torsdag 2. december 2021
Klimaministeren foreslår at svække EU's naturbeskyttelse for at fremme mulighederne for at bygge anlæg til produktion af vedvarende energi. Det er alarmerende, skriver WWF og DOF i et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen.
af WWF Verdensnaturfonden og Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark

grastrubet lappedykker juv juli JL edited 1Gråstrubet lappedykker er en af de arter, der trives i de beskyttede områder, hvor lovgivningen ønskes lempet til fordel for anlæg af vedvarende energi. Foto: John Larsen.

Det er nødvendigt at opdatere EU's naturlovgivning for at gøre det nemmere at bygge anlæg til havvind og anden vedvarende energi, mener den danske regering.

Det viser et forslag, som en dansk delegation i EU med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen har på dagsordenen til et møde i Rådet for Transport, Tele og Energi den 2. december 2021.

Men det er et alarmerende forslag, mener Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark og WWF Verdensnaturfonden, der har sendt et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen.

Klimakrisen er vigtig, men det er den anden store krise - biodiversitetskrisen også. Derfor må kampen mod klimaforandringerne ikke ske på bekostning af naturen, mener DOF BirdLife og WWF.

- Vi, de underskrivende organisationer, opfordrer på det kraftigste Klima-, Energi- og Forsyningsministeret til omgående at trække forslaget tilbage.

Læs hele det åbne brev her.