Slap straf for forgiftning af musvåge

torsdag 26. november 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Straffen på 40 dages betinget fængsel for at forgifte en musvåge med carbofuran er alt for vattet, mener Dansk Ornitologisk Forening efter en 72-årig mand fra Køge er dømt for giftdrab på den fredede rovfugl.
Af Anton Gundersen Lihn

Musvage Vestre Somark 22 april 2017 Erik Biering 5Den 72-årige mand forgiftede musvågen ved at lægge en død fasan med carbofuran i området, hvor musvågen ville finde den. Arkivfoto: Erik Biering.

Retten i Roskilde har dømt en 72-årig mand fra Køge for at have forgiftet en fredet musvåge med det ekstremt giftige pesticid carbofuran i 2016.

- Det er yderst sjældent, at der faktisk sker opklaring og falder dom i sager om forgiftning af vores fredede rovfugle. Set i det lys er det rimelig positivt at han blev dømt, siger biolog i DOF BirdLife, Knud Flensted.

Men selve straffen på 40 dages betinget fængsel til den 72-årige er derimod temmelig skuffende, siger han.

Straf skal sende præventivt signal

- Det er for slapt, at han får lov at beholde sit jagttegn. Det er en alvorlig overtrædelse af både dyreværnsloven og bekendtgørelsen om jagt og vildtforvaltning. Carbofuran er ekstremt giftigt både for dyr i naturen, men potentielt også for mennesker, der rører de forgiftede fugle, siger Knud Flensted.

Anklagemyndigheden havde lagt op til ubetinget fængsel og frakendelse af jagttegnet i fem år og retten til at eje og beskæftige sig med dyr. Men sådan gik det ikke.

Særligt når der er så få sager, der fører til en dom, er det meget vigtigt, at de få sager med en dom og straf også sender et tydeligt præventivt signal. Derfor er det ærgerligt, at man ikke har udnyttet de muligheder, der er i loven, siger Knud Flensted.

- Det er selvfølgelig vigtigt at, der faktisk faldt en dom og at straffen blev betinget fængsel og ikke bare en bøde. Men muligheden for at frakende retten til at gå på jagt eller arbejde med dyr bør være standardsanktioner i den slags sager, siger han.

DOF opfordrer til ankesag

Danmarks Jægerforbund er også skuffede over dommen og opfordrer til at anklagemyndigheden anker dommen. Den opfordring bakker DOF BirdLife også op om.

- Der er grundlag for at skærpe straffen, så vi opfordrer selvfølgelig til, at anklagemyndigheden anker dommen.

Vildtforvaltningsrådet, der både har repræsentanter fra DOF BirdLife og Danmarks Jægerforbund, har i oktober sendt et brev til Justitsministeren og Miljøministeren med en appel om at styrke indsatsen mod faunakriminalitet.

Blandt andet lyder opfordringen, at efterforsknings- og opklaringsarbejdet styrkes og at den nuværende strafferamme udnyttes bedre.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 33 eller 21 24 22 75