Efter giftdrab på fredede ørne: Oprust politiet til opklaring af faunakriminalitet

mandag 26. oktober 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet vil opfordre miljøministeren og justitsministeren til at styrke indsatsen for at opklare giftdrab på fredede rovfugle og andre ulovligheder i den danske natur.
Af Jan Skriver

Dode rovfugle brevEn lang række rovfugle er blandt ofrene for faunakriminaliteten, der blandt andet dækker giftdrab, skuddrab og ulovlige fælder. Foto: Peter Toubøl, DOF Fyn, Claus Dalskov, DTU Veterinærinstituttet, Knud Flensted, Erhardt Ecklon, Kim Skelmose, Iver Gram, Poul Blicher Andersen, Niels Bomholt, Center for Diagnostik DTU, Jan Tottrup Nielsen, Niels Munch Kofoed.

For få uger siden blev en havørnefamilie på Tåsinge ved Svendborg udslettet af nervegiften carbofuran. Det var det seneste i en lang række af vidnesbyrd om illegal brug af gifte i den danske natur.

Ifølge en opgørelse lavet af biolog Knud Flensted i Dansk Ornitologisk Forening er der i den danske natur det seneste tiår dræbt mindst 13 havørne, 12 røde glenter, en kongeørn, 10 musvåger, en duehøg og en hel familie af tårnfalke af gifte som carbofuran, som har været forbudt i EU siden 2008, eller parathion, der har været forbudt siden 2003.

Men næsten ingen af disse alvorlige tilfælde af faunakriminalitet, der er sket geografisk spredt i Danmark, er blevet opklaret og er endt med et retsligt efterspil.

De mange forgiftninger får nu organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen i spørgsmål om naturforvaltning, jagttider og regler for fauna og flora, til i et brev at appellere til en styrkelse af politiindsatsen på naturfronten.

Rådet tæller repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Jægerforbund, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening.

Rejsende i faunakriminalitet

- Der er brug for en målrettet indsats på området, når vi i den danske natur bliver ved med at finde eksempler på giftdræbte rovfugle mange år efter, at stofferne er blevet forbudte. Der bør oprettes en særlig politienhed, som kan efterforske faunakriminalitet som for eksempel brug af illegale gifte. En slags faunakriminalitetens rejsehold, hvis efterforskere er specialister på deres felt, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I alt har ornitologerne indenfor den seneste halve snes år kendskab til op imod 33 giftsager, primært med den akut dræbende gift carbofuran, der har dræbt mindst 61 fugle, heraf 36 fredede rovfugle.

- Der er ikke kun brug for, at man effektiviserer opklaringsarbejdet i kraft af en politienhed med specialviden, man bør også hæve straffen for at begå faunakriminalitet ved at bruge illegale gifte i naturen. I dag er straffen for den slags lovovertrædelser så lav, at den næppe har den store præventive virkning, siger Egon Østergaard.

Samarbejde er vejen frem

Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener, at man kan komme langt med en mere specialiseret efterforskning og et øget samarbejde mellem Naturstyrelsen og de politienheder, hvor overtrædelserne af jagt- og naturbeskyttelsesloven finder sted.

- Havørne og andre fantastiske dyr i Danmark er reelt kun fredet og beskyttet på papiret. Der er i høj grad brug for øget opmærksomhed om den faunakriminalitet, som tilsyneladende bliver grovere og grovere. Ikke alene har vi set mange eksempler på forgiftninger, vi har også den nedskudte ulv fra Vestjylland i frisk erindring. De senere år har der også været flere eksempler på artskriminalitet, eller hvad man måske kunne kalde florakriminalitet, nemlig illegale opgravninger af fredede orkideer og andre sjældne planter, siger biolog Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening, som er foreningens repræsentant i Vildtforvaltningsrådet.

Biologen mener, at naturmyndighederne og politiet som minimum skal styrke deres samarbejde, så der kan blive opbygget et erfaringsgrundlag, der kan øge chancerne for at opklare sager, hvor jagt- eller naturbeskyttelsesloven er overtrådt.

- Vi erkender, at det kan være megasvært og kompliceret at komme til bunds i de sager, hvor illegale gifte er lagt ud og dræber rovfugle. Rammerne for at efterforske skal derfor forbedres. Og så skal strafferammen for at slå et fredet dyr ihjel eller lægge forbudte gifte ud udnyttes. For eksempel var det absurd, at manden, der med vilje skød en ulv ved Ulfborg, kun fik en betinget fængselsdom på få måneder, når strafferammen går op til to år. Når hammeren end ikke falder i så åbenlyse overtrædelser af klare fredningsbestemmelser, er det svært at få øje på den præventive virkning af en mulig hård straf, siger Bo Håkansson.  

På sporet af importerede gifte

Et øget politimæssigt samarbejde vil forbedre mulighederne for at opspore trafikken af forbudte gifte. Carbofuran, der fortsat florerer i den danske natur, er formentlig importeret, mener ornitologerne.

- Der er næppe tale om carbofuran fra gamle lagre, som landbruget tidligere brugte i flydende form for eksempel til skadedyrsbekæmpelse i roer. Meget taler for, at giftstofferne er købt og importeret illegalt via internettet, eller er fragtet hertil i bagage med det formål at slå dyr ihjel, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening.

Den ulovlige brug af gifte i naturen rammer i særlig grad arter, der æder ådsler, hvilket i praksis vil sige en halv snes arter af rovfugle.

- Meget tyder på, at carbofuran og i mindre grad parathion florerer på visse egne og i visse kredse, der ikke bryder sig om rovfugle eller andre dyr, som målrettet forgiftes. Det mønster, vi har kunnet uddrage på baggrund af de senere års giftdrab på rovfugle, viser, at der bliver udlagt forgiftet kød, som de ådselædende fugle så æder af, hvorefter de øjeblikkeligt dør, siger Egon Østergaard.

Læs brevet fra Vildtforvaltningsrådet her.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF
Tlf. 21 24 22 75