Rovfugle forgiftes især på godser og slotte

tirsdag 17. november 2020
To tredjedele af de ulovlige giftdrab på rovfugle sker på godser og slotte. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening, skriver bladet Fugle & Natur.
af Fugle & Natur

Dod havorn foto Erhardt Ecklon lilleI september blev fire havørne fundet døde på Tåsinge. Undersøgelser viste at alle fire var forgiftet med carbofuran. 13. november blev en femte havørn fundet død samme sted. Undersøgelsesresultatet af denne havørn foreligger endnu ikke. Foto Erhardt Ecklon.

Siden 2010 har Dansk Ornitologisk Forening kendskab til 33 sager, hvor gift, primært carbofuran, har slået mindst 60 fugle ihjel. Der er i alt dræbt 36 rovfugle, heraf 24 (67%) på godser og slotte. Af de døde fugle var 14 ørne, og 11 (79%) af disse blev fundet på godser eller slotte.

- Tallene tyder på, at der en del steder på større ejendomme foregår ting, der ikke tåler dagens lys, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

- Men disse tal fortæller ikke hele sandheden om omfanget af forgiftninger af rovfugle i Danmark, for vi får kun kendskab til nogle af dem, tilføjer han.

Obduktioner dokumenterer brug af nervegift

Nervegiften carbofuran har været forbudt i hele EU siden 2008, men bruges altså fortsat til at slå rovfugle ihjel. Det seneste eksempel er fra Tåsinge i september, hvor hele fire havørne blev fundet døde. I samme område blev en rød glente fundet død i maj i år. Obduktioner foretaget af Center for Diagnostik hos DTU har fastslået, at alle rovfuglene blev forgiftet med carbofuran.

- Carbofuran produceres stadig uden for Europa, så noget bestilles nok via nettet eller tages med i kufferten fra udlandet. Jeg vil opfordre alle, der færdes derude, til at holde øjne og ører åbne og gå til politiet og DOF, hvis man får nys om carbofuran eller anden gift til fare for vores rovfugle, skriver Egon Østergaard i en leder i Fugle & Natur.

Organisationer ønsker øget indsats

De mange forgiftninger har fået organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver regeringen i spørgsmål om naturforvaltning, jagttider og regler for fauna og flora, til i et brev at appellere til en styrkelse af politiindsatsen på naturfronten.

Rådet tæller repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Jægerforbund, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening.

- Der er brug for en målrettet indsats på området, når vi i den danske natur bliver ved med at finde eksempler på giftdræbte rovfugle mange år efter, at stofferne er blevet forbudte. Der bør oprettes en særlig politienhed, som kan efterforske faunakriminalitet som for eksempel brug af illegale gifte. En slags faunakriminalitetens rejsehold, hvis efterforskere er specialister på deres felt, siger Egon Østergaard.

Den 13. november blev en femte havørn fundet død, også på Tåsinge. Havørnen er sendt til undersøgelse på DTU, men resultatet foreligger endnu ikke.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30