Miljøministeren står fast: Vi gennemfører forbuddet

torsdag 25. juni 2020
Beskyttelsen af paragraf 3-områder bliver virkelighed torsdag, når Folketinget skal tredjebehandle lovforslaget. Og trods kritik bliver der ingen slinger i valsen med vedtagelsen, siger miljøministeren.
Af Anton Gundersen Lihn

 KRH0098Miljøminister Lea Wermelin afviser at der kommer lempelser i lovforslaget for at få en bredere aftale om et forbud. Foto: Kurt Rodahl Hoppe

OPDATERING: Lovforslaget om forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer blev vedtaget 25. juni 2020 af et flertal i folketinget på 53 for og 42 imod.

Landets engfugle får torsdag en vigtig håndsrækning, når Folketinget tredjebehandler lovforslaget om forbud mod sprøjtning, gødskning og pløjning på paragraf 3-områder. For trods kritik fra landbruget og oppositionen, så bliver lovforslaget stemt igennem, siger Miljøministeren i et interview til Dansk Ornitologisk Forening.

- Det vægter højt for os, at vi nu kan dreje ind på en ny og grønnere kurs for vores natur. Derfor har vi tænkt os at gennemføre forbuddet, siger miljøminister Lea Wermelin til dof.dk.

Oppositionen har kritiseret, at forbuddet rammer landbruget økonomisk. Og samtidig lyder kritikken, at naturværdien på størstedelen af de 37.000 hektar engarealer er for lav, og at forbuddet ikke vil gavne biodiversiteten synderligt. Men det får ikke Lea Wermelin til at vakle.

Wermelin afviser lempelser i forbud

- Jeg håbede, at det grønne mandat vi fik til valget, havde rykket dem (oppositionen red.), at de også kunne se, at vi simpelthen er nødt til at gøre noget anderledes, hvis den næste rapport, vi får om Danmarks natur, ikke skal give de samme deprimerende nyheder, som dem vi har set de tidligere år, siger hun.

Regeringen har flertal for forbuddet sammen med støttepartierne i rød blok, og miljøministeren afviser at der kommer lempelser i lovforslaget for at få en bredere aftale.

- Jeg vil gerne lave bredde aftaler for Danmarks natur, men nogle gange må man konstatere, at det ikke kan lade sig gøre, siger hun.

Vibe PEV3704Viben er blandt de arter, der kan nyde godt af det nye forbud mod gødskning, sprøjtegift og pløjning. Forbuddet beskytter strandenge og enge, der er blandt vibens foretrukne levesteder. Foto: Peter Vadum

Forbuddet har en overgangsperiode på to år, hvor landbruget fortsat kan sprøjte, gøde og pløje beskyttede engarealer under særlige omstændigheder indtil forbuddet træder i kraft. Men det er alt for lang tid, hvor levestederne for engarter som vibe, stær og rødben bliver ødelagt, før det kan gå fremad, mener DOF.

En del af kampen mod biodiversitetskrisen

Lea Wermelin er dog ikke bekymret. Hun er overbevist om, at den nuværende beskyttelse mod tilstandsændringer vil sikre engområderne tilstrækkeligt, indtil forbuddet træder i kraft om to år. Og så handler overgangen om at kompensere for, at landbruget ikke får erstatning, forklarer hun.

- Der følger ikke en kompensation med, og det betyder, at landmændene skal have tid til at indrette sig på de nye regler. Og det er derfor vi siger, at så skal der være en overgangsperiode, siger hun.

Lea Wermelin slår fast, at forbuddet er en del af arbejdet for at beskytte arterne i det åbne land og stoppe den aktuelle biodiversitetskrise. Engområderne har længe været under paragraf 3-beskyttelse, men alligevel været underlagt landbrugsdrift og har dermed ikke reelt været beskyttet.

Miljøminister roser DOF

- Nu siger vi, at den beskyttelse også skal være af gavn og ikke kun af navn, siger Lea Wermelin til dof.dk.

I den forbindelse udtrykker miljøministeren glæde over DOF’s bidrag til arbejdet med forbuddet.

- Jeg har været glad for, at de grønne organisationer, heriblandt DOF, har bakket op og skrevet ind, hvorfor man fra DOF’s side mener, at forbuddet er et vigtigt skridt for at sikre mere natur og sikre fremgangen for nogle af de almindelige arter, som viben og andre, siger hun.

DOF’s medlemsblad ’Fugle og Natur’ bringer i august en længere artikel med interviewet med miljøminister Lea Wermelin.