Sejr for rødben og vibe: Det bliver forbudt at pløje og sprøjte beskyttet natur

fredag 24. april 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det er rigtig godt, at det endelig bliver forbudt at ødelægge beskyttet natur, men indfasningen af forbuddet er alt for lang, mener DOF.
Af Anton Gundersen Lihn

Rodben Vaerneengene april 2009 IMG 7213Rødben er en af de arter, der kommer til at nyde godt af forbuddet mod at pløje, gøde og sprøjte beskyttede enge og strandenge. Foto: Erik Biering

Et forbud mod at sprøjte, gøde og pløje beskyttet natur som enge og strandenge bliver i dag førstebehandlet i Folketinget.

Forbuddet er en mærkesag for Dansk Ornitologisk Forening, der har været med til at presse på for at få forbuddet på regeringens dagsorden. Derfor er beskyttelsen af de 37.000 hektar enge og strandenge en rigtig god nyhed, siger formand Egon Østergaard.

- Det er utrolig glædeligt, at vi langt om længe får den retmæssige beskyttelse af en række områder, der huser en lang række af vores fugle, insekter og planter.

- Lovforslaget er også blevet skærpet med et forbud mod pløjning, siden det sidst blev fremsat. Det er rigtig godt, siger Egon Østergaard.

Alt for lang indfasning

Forbuddet gælder for naturområder, der er beskyttet efter paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven, fordi de har en særlig naturværdi. Beskyttelsen kommer særligt til at få betydning for viber, rødben, stære og store kobbersnepper, der lever på strandenge og enge.

Hvis forbuddet bliver vedtaget af Folketinget, vil det dog først træde i kraft fra den 1. juli 2022, så landmændene kan nå at omstille sig. Men to år er altså for lang tid, mener Egon Østergaard.

- Natur har brug for tid til at omstille sig efter ødelæggelser. Derfor er yderligere to års pløjning og gift helt uacceptabelt. Med så lang en indfasning kommer der til at gå lang tid, før vores vigtige arter igen vil kunne trives, siger han.

Bag lovforslaget om forbuddet står Regeringen og dens støttepartier, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
tlf. 33 28 38 00.

Egon Østergaard, formand for DOF.
Tlf. 31 16 20 30.