Miljø- og fødevareminister risikerer EU-sag om beskyttet natur

tirsdag 25. september 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening er klar til at gå til EU-Kommissionen for at bremse miljøminister Jakob Ellemann-Jensens planer om at droppe beskyttelsen af internationalt vigtige fugle- og naturområder, der er beskyttet af EU som Natura 2000-områder. Miljø- og fødevareministeren risikerer derfor at få en EU-sag på halsen for at overtræde EU-lovgivning.
Af Uffe Rasmussen
hjejler pibeaender Palle Solvsten Rasmussen
Tusindvis af gæs, svaner, ænder og vadefugle har brug for beskyttede områder til at æde og hvile, når de er på træk. Her er det hjejler og pibeænder. Foto: Palle Sølvsten Rasmussen
 

Fugle- og naturbeskyttelsen i Danmark bliver markant dårligere, hvis miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen holder fast i sine planer om at fjerne beskyttelsen af vigtige fugle- og naturområder, som Danmark har forpligtet sig over for EU til at beskytte, de såkaldte Natura 2000-områder.

Det vurderer Dansk Ornitologisk Forening, DOF, som i et høringssvar tager skarpt afstand fra ministerens planer om at fjerne beskyttelsen fra 29.900 hektar skove, vådområder og landbrugsjord, der i dag er beskyttet for at bevare internationalt vigtige fugleforekomster samt mange sjældne fugle-, dyre- og plantearter.

Miljø- og fødevareministeren vil med sit forslag gøre det muligt at bebygge eller dyrke langt mere intensivt end i dag i de beskyttede områder, der samlet set svarer til Langelands størrelse.

Men Dansk Ornitologisk Forening kritiserer skarpt planerne i det høringssvar, som foreningen netop har sendt til Miljø- og Fødevareministeriet, der har den formelle opgave at gøre de politiske ønsker til virkelighed.

- Vi tager skarpt afstand fra ministerens planer, som vi mener, på flere punkter er i strid med den EU-lovgivning, der beskytter de vigtige Natura 2000-områder. Når ministeren vælger at overhøre vores protester, må vi gå til EU-Kommissionen for at få stoppet planerne, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Afbeskyttelse i strid med reglerne

Foreningens kritikpunkter er mange, men først og fremmest at ministeren overhovedet vil fjerne beskyttelsen af Natura 2000-områder.

- DOF mener, at alene det, at ministeren fjerner Natura 2000-beskyttelsen og endda på så store arealer, er i strid med intentionen i EU’s lovgivning. Det er ikke set lignende i EU nogensinde, og derfor vil vi have EU-Kommissionen til at tage stilling til den massive ”afbeskyttelse” af fugle- og naturområder, siger Egon Østergaard.

Markant dårligere fuglebeskyttelse

En lang række fuglearter, herunder sjældne og sårbare arter som havørn, rød glente og brushane, mister hidtil beskyttede områder, og det samlede naturareal med fuglebeskyttelse bliver markant mindre, fremgår det blandt andet af DOFs høringssvar.

Desuden mister tusindvis af hjejler, svaner og gæs vigtige områder, som de har brug for i træktiden til at hvile og æde på, områder, som ikke erstattes af ny tilsvarende natur, som ministeren ellers har pligt til for at overholde EU’s lovgivning om Natura 2000-områderne.

- Vigtige EU-fuglebeskyttelsesområder forringes væsentligt. Det drejer sig både om skovområder, naturområder og landbrugsområder, der er levesteder for arter, som vi i Danmark har pligt til at beskytte og værne om, siger Egon Østergaard.

"Ministerens grønne lag skræller af"

Planerne risikerer derfor at give miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og hans regering alvorlige ridser i det nye lysegrønne image.

- At ministeren vælger at holde fast i sine planer, selv om han har sagt, at han først og fremmest er miljøets minister, er beskæmmende. Det giver ikke bare ridser i regeringens grønne lak, men skræller det af i store flager. Alle eksperter er enige om, at naturen mangler plads i Danmark, så ministerens planer er den forkerte vej at gå, siger Egon Østergaard.

Den tidligere miljø-og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, satte planerne i værk, og Jakob Ellemann-Jensen har besluttet at holde fast i dem på trods af kraftige protester fra DOF og mange andre organisationer og kommuner.

Ministerens afbeskyttelse af Natura 2000-områder er også i strid med reglerne for den vigtige Ramsar-konvention, som skal beskytte vigtige naturområder, der rummer så mange vandfugle, at de har international betydning.

Jakob Ellemann-Jensen har udset sig andre arealer, som han vil give Natura 2000-beskyttelse i stedet for de områder, som han fjerner fra beskyttelsen. Men de områder kan på ingen måde kompensere for tabet af de mange områder, der har været beskyttet indtil nu, og som han vil fjerne fra beskyttelsen, mener DOF. 

Læs hele høringssvaret fra Dansk Ornitologisk Forening

Kontakt

Egon Østergaard, 31 16 20 30