Miljøminister skærer også i vigtige vandfugleområder i strid med regler

tirsdag 25. september 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljø- og fødevareministerens naturbeskærende kniv, der fjerner Natura 2000-områder i strid med EU-regler, svinges også i vigtige vandfugleområder, som Danmark har forpligtet sig til at beskytte ifølge Ramsar-konventionen om beskyttelse af internationalt vigtige vådområder, der er levesteder for store mængder svømme- og vadefugle. Dansk Ornitologisk Forening kritiserer ministerens beskæringerne kraftigt.
Af Uffe Rasmussen
Sangsvane n2000 Hans Henrik Larsen
Sangsvaner og kortnæbbet gås er et par af de mange arter af svaner, gæs, ænder og vadefugle, der står til at miste 13.000 hektar i allerede beskyttede Ramsar-områder. Foto: Hans Henrik Larsen
 

Vadehavet mister knap 5500 hektar beskyttet natur. Vest Stadil og Stadil fjorde mister knap 1600 hektar beskyttet natur. Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde mister knap 1600 hektar.

I alt fjerner Jakob Ellemann-Jensen flere end 13.000 hektar beskyttet natur fra 27 af de 28 danske Ramsar-områder, vigtige fugle- og naturområder, som Danmark har forpligtet sig til at beskytte, fordi de er vigtige for tusindvis af vandfugle, som gæs, svaner, hjejler, der trækker på tværs af landegrænser.

Miljø og fødevareministerens angreb på EU-beskyttet Natura 2000-områder griber på den måde også ind i tusindvis af vandfugles vigtige områder, som både er beskyttede under Natura 2000-reglerne og af Ramsar-konventionens regler.

Det fremgår af DOF’s høringssvar til miljø- og fødevareministeriet, som er ved at lægge sidste hånd på planerne om at fjerne beskyttelsen af EU-beskyttet Natura 2000-natur for et areal, der svarer til Langelands størrelse.

Omfanget af angrebet på vigtige fugle- og naturområder i Danmark ryster DOF’s formand.

- Det er rystende og chokerende, at også så store dele af vigtige Ramsar-områder forsvinder i det politiske frontalangreb på vores Natura 2000-områder, siger Egon Østergaard.

Han fremhæver, at Danmark er et af de vigtigste lande for vandfugle i verden, og at millioner af gæs, svaner og ænder har brug for at hvile og æde her på deres træk.

- Derfor er det afgørende, at Danmark går forrest og beskytter og udvikler så vigtige vandfugle-områder frem for at afvikle dem, som ministeren står for med sine planer om at fjerne beskyttelsen for 13.000 hektar, siger Egon Østergaard.

Mangler svar fra ministeren 

Han mener, at ministerens planer er i strid med Ramsar-konventionen, som ellers ifølge reglerne skal spørges først, hvis et land har planer om at reducere et beskyttet vandfugle-område.

Derudover skal indskrænkninger ifølge Ramsar-konventionen være på grund af ”påtrængende nødvendige nationale interesser”

- Vi mangler stadig svar fra ministeren på, hvilke nationale interesser, der dog kan berettige, at man fjerner 13.000 hektar vigtige vandfugle-områder med et pennestrøg uden at spørge nogen som helst om en vurdering af konsekvenserne, siger Egon Østergaard.

- Det er en skandaløs og helt uacceptabel måde at gennemføre sin politik, at man bare skærer i så vigtige naturområder uden at følge reglerne. Det undergraver hele beskyttelsen af Ramsar-områderne, hvis Danmark pludselig bare kan beskære et beskyttet område. Det truer hele grundlaget for at beskytte store mængder fugle, som har brug for områderne til at hvile og æde, siger Egon Østergaard.

Læs også: Miljø- og fødevareminister risikerer EU-sag om beskyttet natur

Læs DOFs høringssvar

Kontakt

Egon Østergaard, 31 16 20 30