DOF: Regeringens planer for beskyttet natur er samlet set den forkerte vej for Danmarks natur

fredag 29. juni 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det svarer til at rive fredede huse ned og beskytte andre fredede huse endnu bedre. Det mener Dansk Ornitologisk Forening om, at regeringen vil afsætte et større areal til at beskytte natur, men samtidig fjerner beskyttelsen af et tilsvarende areal af de særligt beskyttede Natura 2000-arealer. Samlet set er det den forkerte vej at gå, når naturen mangler plads, mener DOF.
Af Uffe Rasmussen
 Rod glente JL 1
Den sjældne og sårbare rød glente har brug for mere beskyttet natur i Danmark. Foto: John Larsen
 

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen har præsenteret sine planer om at udpege cirka 30.000 hektar naturområder som nye Natura 2000 – områder i stedet for de 30.000 hektar Natura 2000-arealer, som han samtidig fjerner beskyttelsen fra for at gøre det muligt at dyrke jorden mere intensivt.

Formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, er tilfreds med, at ministeren øger det areal, der skal kompensere for den mistede natur, fra 5000 hektar til 30.000 hektar.

Men han peger på, at ministeren tilsyneladende tager arealer, som staten ejer og allerede driver fint som natur, og øger beskyttelsen ved at gøre dem til Natura 2000-arealer.

- Det er jo fint, at det areal øges til 30.000 hektar, men det er en ringe kompensation for den natur, der forsvinder. Det svarer til, at man først river fredede huse ned og i stedet vælger at beskytte allerede fredede huse endnu mere. I stedet for at rive husene ned, skulle man sætte husene i stand og gøre dem smukke og beboelige, siger Egon Østergaard.

- Samlet set er regeringens planer stadig et tilbageskridt for naturen i Danmark, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen fjerner altså allerede beskyttede arealer, så de kan dyrkes endnu mere intensivt for til gengæld at give andre arealer status som beskyttet Natura 2000-områder.

DOF har kritiseret regeringens angreb på Natura 2000-områderne for at være til skade for naturen og alene til gavn for landbrug og skovbrug. 

- Det bedste for naturen er stadig, at regeringen opgiver sine planer om at fjerne beskyttelsen af de 30.000 hektar nuværende Natura 2000-områder, fordi vi i forvejen har alt for få arealer med beskyttet natur, siger Egon Østergaard.

Han peger på, at en stor del af de arealer, som regeringen vil fjerne beskyttelsen af, er landbrugsarealer.

Men flere af dem har enten betydning for store, rastende fugleflokke som gæs og svaner, udgør en bufferzone mod det egentlige naturområde eller har potentiale til at kunne få langt større naturværdi med den rette drift.

- I stedet for at rive fredede huse ned, kan man vælge at male dem, give dem nyt tag og gøre dem beboelige igen. Tilsvarende burde ministeren sørge for, at nogle af arealerne rent faktisk blev til værdifuld natur, frem for at fjerne beskyttelsen. Det ville give mere natur i Danmark til gavn for fugle og andre dyr, insekter og planter, siger Egon Østergaard.

Er det ny beskyttet natur?

De endelige planer med de konkrete områder, der skal have status af Natura 2000-områder, er endnu ikke fremlagt, og derfor er det svært at vurdere, hvilken gevinst det rent faktisk vil blive for Danmarks natur, mener Egon Østergaard.

- Det er afgørende, at der er foretaget en faglig biologisk vurdering af de 30.000 hektar, som regeringen nu vil gøre til Natura 2000-områder. Er det natur, der i forvejen er fredet og beskyttet, eller er det natur, der har været ubeskyttet indtil nu? Vi skal nok holde øje med ministerens endelige planer og vil vurdere, om de nye arealer reelt er en gevinst for naturen, eller om regeringen bare flytter vin fra den ene gamle flaske til en anden, siger Egon Østergaard.

Planerne om at fjerne Natura 2000-arealer som beskyttet natur for at kunne dyrke dem i stedet, kom fra den tidligere miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen.

DOF-formanden minder om, at regeringens angreb på de EU-beskyttede Natura 2000-områder blev sat i værk for at give landbruget mulighed for at dyrke arealerne endnu mere intensivt og ikke for at tilgodese naturen.

EU-kommissionen skal endeligt godkende regeringens planer.

DOF overvejer fortsat at klage til EU-Kommissionen over regeringens uhørte overgreb på EU-beskyttet natur.

Læs mere om ministerens planer her

Kontakt:

Egon Østergaard, 31 16 20 30

Sangsvaner finder føde og hviler i træktiden på flere landbrugsarealer, som er beskyttet under Natura 2000. Men flere af arealerne har betydning for store, rastende fugleflokke som gæs og svaner.