Skarp kritik af regeringens angreb på beskyttet natur

torsdag 11. januar 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kritiserer i sit høringssvar skarpt den danske regerings planer om at fjerne beskyttelsen på cirka ti procent af Danmarks Natura 2000-områder. Regeringens angreb på beskyttet er uhørt og ikke set lignende i EU, fremhæver DOF.
af Jan Skriver
hvepsevage jl 1 1
Fredede rovfugle som hvepsevåge har brug for mere natur for at yngle, ikke mindre. Foto: John Larsen
 

Svaner, gæs, hjejler og fåtallige rovfugle som hedehøg og rørhøg vil blive de store tabere, hvis regeringens planer om at fjerne beskyttelsen på cirka ti procent af Danmarks Natura 2000-områder føres ud i livet.

Med andre ord risikerer naturbeskyttelsen at forsvinde på et areal, der er ligeså stort som Langeland.

Mens landbrug og skovbrug får forkørselsret i de områder, som regeringen vil tage ud af Natura 2000-beskyttelsen, vil hensynet til områdernes fugle- og naturrigdomme komme i anden række. Og det er ganske i strid med EU-lovgivningen.

Det fremgår af det høringssvar, som Dansk Ornitologisk Forening har sendt til Miljøstyrelsen, og som indeholder en nuanceret og skarp kritik af regeringens planer.

- Afbeskyttelsen af 280 kvadratkilometer Natura 2000-områder i Danmark er stærkt kritisabel. Og forslaget, som Miljø- og Fødevareministeriet kalder ”en grænsejustering”, er markedsført direkte vildledende. I praksis vil flere vigtige danske EU-fuglebeskyttelsesområder blive forringet væsentligt, hvis forslaget føres ud i livet, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Det er et uhørt angreb på EU-beskyttet natur, som hverken DOF eller BirdLife International har set tilsvarende i andre EU-lande. Derfor har vi også allerede nu orienteret Europa-Kommissionen om vores indsigelser, siger Knud Flensted.

Giv våd natur større spillerum

DOF’s lokalafdelinger har påpeget stærkt uheldige konsekvenser for fugle og natur i en lang række områder over hele landet, hvis Miljø- og Fødevareministeriets beskæring af Natura 2000-beskyttelsen bliver til virkelighed.

- Det er for eksempel helt uhørt og beskæmmende for Danmark, at Miljø- og Fødevareministeriet foreslår at ophæve Natura 2000-beskyttelsen på Vemmetofte Skov ved Faxe Bugt, hvor der yngler både havørn og rød glente. Skovene er desuden vigtige for biller, sommerfugle og planter. Også på Agersø i Storebælt vil det forringe naturen, hvis områder, der i dag er naturbeskyttet af Natura 2000-bestemmelserne, tages ud. Da vil lodsejerne nemlig ikke kunne modtage EU-støtte til at bevare og forbedre naturen på øen, siger Knud Flensted.

Også Fugleværnsfonden, som ejer og forvalter 22 fuglereservater i hele landet for at beskytte fugle og natur, har sendt indsigelser, fordi Miljøstyrelsen vil skære beskyttet natur væk i og omkring fem af fondens reservater.

Dansk Ornitologisk Forening mener, at regeringen i stedet for at fjerne naturbeskyttelsen på et areal stort som Langeland, burde arbejde for at braklægge flere af de landbrugsarealer, som ligger lavt i landskabet og som de stigende mængder nedbør og den højere grundvandsstand gør sværere og sværere at dyrke. Netop denne vinter er der syn for sagn, da store lavbundsarealer står under vand i mange danske landbrugsområder.

1.500 protester fra hele landet

- Ved at fjerne Natura 2000-beskyttelsen vil regeringen legalisere endnu mere intensiv landbrugsdrift til skade for naturen. Men de pågældende områder er ofte fugtige og dårligt egnede til landbrugsproduktion. I stedet burde man lade dem blive til værdifuld og fuglerig natur. Ved at udtage dem af Natura 2000-bestemmelserne besværliggør man denne udvikling, da både landmænd og natur så vil gå glip af EU-midler, siger Knud Flensted.

I alt er der kommet 1.500 kritiske høringssvar over Miljø- og Fødevareministeriets planer om at skære drastisk i Danmarks Natura 2000-områder.

Planerne har været i offentlig høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018. Nu skal de mange indsigelser læses og behandles i Miljøstyrelsen, og i april skal forslaget godkendes politisk, hvorefter der vil blive trukket nye grænser for Natura 2000-områderne i Danmark.

Europa-Kommissionen skal endeligt godkende forslaget.

Læs DOF's høringssvar her

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF, 21 24 22 75

Egon Østergaard, formand for DOF, 31 16 20 30