Flere penge til at bevare truet skov

tirsdag 9. januar 2018
Syv truede skovområder og de omkringboende lokalsamfund i Nepal, Uganda og Kenya får støtte i fire år mere. DOF får penge til at drive international indsats for at beskytte skov og forbedre lokale menneskers levevilkår.
Af Uffe Rasmussen
sokoke dvaerghornugle
Den enestående sokokedværghornugle er en af verdens mindste og mest sjældne ugler. Den lever kun i nogle få skove i Kenya og Tanzania, og arten er dybt afhængig af, at skovene bevares, for at overleve. DOF arbejder for at bevare en af skovene, hvor uglen lever, Arabuko-Sokoke-skoven ved Kenyas kyst. Foto: Uffe Rasmussen/DOF
 

DOF har fået tilsagn fra Danida/CISU om støtte til anden fase af programmet "Mennesker i partnerskab med naturen". Indsatsen begyndte i 2015 og fortsætter fire år mere frem til 2020.

- Det betyder, at vi i de næste fire år fortsat kan samarbejde med vores lokale BirdLife-partnere Nature Kenya, Nature Uganda og Bird Conservation Nepal om at støtte bæredygtig skovforvaltning i og omkring særlige fuglelokaliteter i de tre lande. Målet er at bevare fugle og natur samtidig med, at fattige mennesker i lokalsamfundene får forbedrede levevilkår, siger Thomas Lehmberg, programkoordinator i DOF.

Indsatsen går blandt andet ud på at øge de lokale befolkningers forståelse for, at skoven skal bevares, og på at gøre dem bedre i stand til at tjene penge på at forvalte skoven på en bæredygtig måde.

På den måde får en fattig befolkning bedre levevilkår, og skoven med dens dyr og planter bliver beskyttet.

- Fældning af skov er en af de største trusler mod naturen, klimaet og lokalbefolkningen i de lande, DOF arbejder i. Samtidig er fattigdom en væsentlig grund til, at skoven fældes og overudnyttes. Når de lokale kan forbedre deres levevilkår ved at bruge skoven på en måde, så den bevares, er det en fordel for både mennesker og natur. Derfor er det fantastisk, at vi kan fortsætte vores arbejde de næste fire år, siger Charlotte Mathiassen, antropolog og programkoordinator.

DOF’s indsats går primært til

• at støtte lokale partneres arbejde med at give lokale kvinder og mænd færdigheder til at udnytte nye indkomstmuligheder
• at støtte lokale skovbrugergrupper og myndigheder til i fællesskab at forbedre forvaltningen af skoven,
• at støtte partnerne i mere og bedre oplysning til politikere og befolkning i værdien af at bevare biologisk mangfoldighed.

VIDEO: DOF arbejder for skov og mennesker i Kenya, Nepal og Uganda

Kom med til tre truede skovområder og deres lokalbefolkning i Kenya, Nepal og Uganda, hvor DOF arbejder sammen med lokale NGO'er for at bevare skove, truede fugle, dyr og planter samt for at forbedre lokale menneskers levevilkår.

 

Kontakt:

Thomas Lehmberg, programkoordinator og budgetansvarlig, thomas.lehmberg@dof.dk
Charlotte Matthiassen programkoordinator, samfund og kultur cm@dof.dk