Ny aftale giver 3,3 millioner kroner til overvågning af truede fugle

onsdag 20. december 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
DOF og miljøministeren har underskrevet en aftale, der sikrer, at DOF-medlemmernes millioner af fugle-tællinger bruges til at beskytte fuglene.
Af Uffe Rasmussen
ministeraftale 2017
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Egon Østergaard, formand for DOF. Foto: Steen Jensen
 

DOF’s mange aktive medlemmer er dygtige til at holde øje med de danske fugle, og den viden skal bruges til at beskytte fuglene. Derfor er det guld værd, når DOF’s mange fuglekiggere hver dag året rundt henter viden om fuglene.

Miljøministeriet kan også bruge den store viden fra DOF’s fuglekiggere, og derfor har DOF’s formand Egon Østergaard og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen underskrevet en aftale, der giver 1,1 million kroner per år over tre år til Dansk Ornitologisk Forening til at indsamle og dele den store viden om tilstanden for fuglene i Danmark.

Formand for DOF, Egon Østergaard, ser gode muligheder i den nye aftale, der er en fortsættelse af tidligere samarbejdsaftaler.

- Aftalen betyder blandt andet, at vi i DOF fortsat vil love at holde øje med truede og sjældne fugle, så vi kan levere unik viden til brug for ministeriets og kommuners forvaltning af den danske natur til gavn for fuglene. På den måde bliver den enkelte fuglekiggers observationer til vigtig viden, som kommer fuglene til gode, siger Egon Østergaard.

Vigtig viden om fugle deles

DOF skal som led i aftalen indsamle viden og dele data med alle offentlige myndigheder. Aftalen sørger på den måde for, at staten har adgang til den nyeste viden om en række fuglearter i Danmark.

Det gælder blandt andet viden om redetræer for rovfugle, ravne og spætter, samt viden om årlige yngleforekomster af engryle, brushane og stor kobbersneppe.

Pengene i aftalen går blandt andet til at behandle de mange data, DOFs frivillige fugleinteresserede indsamler i naturen.

Det bruges blandt andet til at måle, om Danmark kan holde sine internationale forpligtelser om at standse tabet af biodiversitet, og når Danmark skal rapportere til EU om, hvordan fuglene har det her i landet.

- Vi har helt unik viden i foreningens database, DOFbasen, hvor der nu er over 20 millioner observationer, og årligt kommer over en million nye observationer. Disse data kan bruges til at passe på fuglene i en natur, der er under stigende pres. Aftalen kan være med til, at fuglene beskyttes bedre, fordi data fra de mange fuglekiggeres observationer giver et unikt overblik, ingen andre i Danmark kan levere, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

Målrettet indsats for truede engfugle

I aftalen står blandt andet, at der skal ske en målrettet og fokuseret indsats for at forbedre levevilkårene for især de truede engfugle, men også for andre fuglearter, der er så truede og sjældne, at de er i fare for at forsvinde fra Danmark.

- Det er for eksempel takket være de frivilliges engagerede indsats i naturen, at vi ved, at seks ud af ti stære er forsvundet fra landet de sidste 40 år, at fire ud af fem viber er væk, og at særligt engfuglene har det svært i Danmark, blandt andet fordi de får færre steder at leve, siger Egon Østergaard.

Aftalen gælder de næste tre år og giver blandt andet tilskud til DOF’s punkttællingsprogram, som holder øje med, hvordan det går de mest almindelige fugle i Danmark.

Desuden giver aftalen vigtige data til det statslige overvågningsprogram NOVANA, som er et nationalt overvågningsprogram af natur og vandmiljø.

Læs aftalen her

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand, DOF,
tlf. 31 16 20 30