Første danske koloni af den sjældne sølvhejre opdaget

torsdag 1. juni 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmarks første koloni af sølvhejre er fundet i fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland. Fire par af den kridhvide hejre har æg og unger i naboskab med grå fiskehejrer. Sølvhejren ventes at sprede sig som ynglefugl i Danmark i takt med klimaændringerne. De senere år er antallet af observationer af arten vokset eksplosivt i det danske landskab.
Jan Skriver
Sølvhj TA 1
Den smukke sølvhejre ses i rekordtal herhjemme. Foto: Torben Andersen

Den lysende hvide sølvhejre har fået så solidt fodfæste i den danske natur, at den første koloni af arten er en realitet.

Fire par yngler i naboskab med en snes par fiskehejrer i reservatet Vejlerne i Nordvestjylland. Hejrerne har deres reder ved Torsbjerg nær Skårup Odde i høje nåletræer, hvor de er yderst vanskelige at lokalisere.

Derfor skulle der en droneflyvning til, før fundet af Danmarks første sølvhejre-koloni blev synligt.

- I forbindelse med optællinger af ynglefugle på øer i Limfjorden, tog jeg og Lars Maltha Rasmussen, der er professionel dronefører, en afstikker over Vejlernes hejrekoloni. Jeg havde en mistanke til flere ynglepar af sølvhejre, fordi der ofte sker et fourageringstræk af adskillige hvide hejrer til og fra koloniområdet, fortæller ornitologen Henrik Haaning Nielsen fra Avifauna Consult, der blandt andet udfører naturovervågning i Vejlerne på vegne af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet samt Aage V. Jensen Naturfond.

- Ganske rigtigt. Da vi fik analyseret dronebillederne på en god computerskærm, kunne vi tælle fire reder af sølvhejre. I den ene rede kunne vi se tre æg. I en anden var der en stor unge. Det er fantastisk, at man via droneoptagelser kan skaffe disse ynglefugledata næsten uden at forstyrre fuglene, siger Henrik Haaning Nielsen.

Danmarks første sikre ynglefund af sølvhejre blev dokumenteret i sommeren 2014, da arten blev fundet ynglende på Saltholm i Øresund. 

I 2016 kom Jylland med som yngleområde for sølvhejren, da et par slog sig ned i kolonien af fiskehejrer i Vejlerne. Det enlige par er altså nu blevet til et kollektiv.

Fra sjælden til almindelig

Sølvhejren er en af de fuglearter, der siden 1980’erne har bredt sig mest i den danske natur. For tre-fire årtier siden var arten en sjælden gæst fra lande øst og syd for Danmark, og den blev i reglen kun observeret få gange om året i det danske landskab.

Det er markant anderledes nu om dage. Blandt andet Rømødæmningen, Tryggelev Nor på Langeland og Bremsbøl Sø ved den dansk-tyske grænse tiltrækker i perioder tocifrede antal af sølvhejrer.

I 2012 blev sølvhejren fundet ynglende i Tyskland, England og Sverige. Det var derfor ventet, at den også ville slå sig ned som ynglefugl i Danmark.

SE VIDEO med sølvhejre: Sølvhejre på jagt

Sølvhejre - Ny dansk ynglefugl fundet på Saltholm

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Henrik Haaning Nielsen, 
Tlf. 51 24 49 68.

Lars Maltha Rasmussen, 
Tlf. 21 55 61 11