Ny fugleart fundet ynglende i Danmark

mandag 16. juni 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sølvhejren er Danmarks nyeste ynglefugl. Fugletællere har fundet to reder på Saltholm med både unger og æg.
Uffe Rasmussen
En sommerdag i juni går fugletællerne Michael Fink Jørgensen og Morten Jørgensen forsigtigt rundt på øen Saltholm ved København for at tælle brushøns og engryler.

De to fugletællere opdager et par sølvhejrer i træerne i en fiskehejrekoloni. Det vækker straks fugletællernes interesse, fordi de ved, der måske er chance for noget stort.

- Vi har set sølvhejrer oftere og oftere i landet de sidste 10-20 år, hvorimod den var en sjælden gæst helt op i 1980’erne. Desuden har vi vidst siden maj, at sølvhejrer opholdt sig på øen. Derfor ville vi undersøge, om der skulle være reder, fortæller den ene af fugletællerne, Michael Fink Jørgensen.

De undersøger sagen og opdager til deres store glæde to reder, den ene med fire få dage gamle unger, den anden med tre æg.

De to fuglekiggere er dermed de første, der kan dokumentere med billeder og video, at sølvhejren nu yngler i Danmark.

SE KORT VIDEO med ungerne her

Giver et sus at opdage
Det betyder noget for en fugleinteresseret.

- Det giver da et sus at opdage en ny art, der yngler i Danmark. Det er interessant, fordi det er første gang, sølvhejren er dokumenteret som ynglende i Danmark. Som fugleinteresseret er det en interessant oplevelse at opdage en art, som aldrig har ynglet i Danmark før, siger Michael Fink Jørgensen.

De to fugletællere er på øen med særlig tilladelse til at færdes det ellers topbeskyttede fuglereservat, fordi de skal tælle ynglefugle for Orbicon, der i 2014 er hyret af Naturstyrelsen i forbindelse med det nationale naturovervågningsprogram, NOVANA.

DOF-biolog: Spændende og forventet
Fuglekendere har længe forventet, at det ville ske.

Det siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

- Vi har længe forventet, at sølvhejren på et tidspunkt ville yngle i Danmark. Ornitologer har rapporteret om flere og flere sølvhejrer i Danmark gennem de senere år, hvor den før var en meget sjælden gæst. Men det er selvfølgelig spændende nyt at kunne få bekræftet ynglefundet med disse optagelser fra Saltholm, siger Iben Hove Sørensen.

Sølvhejren har siden 1980’erne spredt sig op gennem det nordvestlige Europa, og allerede i 2012 blev den fundet ynglende i både Tyskland, England og Sverige.

- På den baggrund er det ikke helt uventet, at vi nu kan dokumentere, at den har både æg og unger, siger Iben Hove Sørensen.

Hun fortæller, at der kan være mange årsager til sølvhejrens spredning.

- Det kan være en bedre beskyttelse af arten, som tidligere blev jaget mange steder. Det kan være et øget fokus på bedre forvaltning af vådområder. Og så skyldes det muligvis klimaforandringer, at sølvhejren nu i stigende grad kan overvintre i Europa i stedet for Afrika og dermed undgår den anstrengende og til tider farlige tur sydpå.

Sølvhejren skal yngle 10 år i træk, før den for alvor kaldes "dansk ynglefugl". Men dette er første sikre fund af arten som ynglende.

Nyeste opdagede ynglefugle i Danmark

• 2014 Sølvhejre
• 2012 Buskrørsanger
• 2012 Hvidvinget korsnæb
• 2011 Korttået lærke

LÆS MERE om sølvhejren her

Kontakt
Iben Hove Sørensen, biolog
Telefon: 33 28 38 42

Billeder og video
Uffe Rasmussen, journalist
telefon direkte: 33 28 38 43
uffe.rasmussen@dof.dk

NOVANA
Det nationale overvågningsprogram (NOVANA) tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning. LÆS MERE om NOVANA her