Den europæiske landbrugspolitik skal revideres

mandag 6. februar 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
EU åbner op for en længe ventet offentlig høring om den fælle europæiske landbrugspolitik. Det giver mulighed for at præge politikken i en grønnere retning
Toke F. Nyborg

“EU’s landbrugspolitik er ødelæggende for naturen og bidrager både til klimaforandringer og tab af naturens mangfoldighed. For at sikre en bæredygtig fremtid for landmænd, borgere og naturen skal vi have en fælles europæisk landbrugspolitik med grønne mål og ambitioner, som også bidrager til de globale bæredygtighedsmål.”

Sådan lyder opfordringen til Kommissær Phil Hogan fra BirdLife-partnerskabets lobby-kontor i Bruxelles.

Udmeldingen kommer efter, at EU-kommissionen har iværksat en bred offentlig høring om EU’s landbrugspolitik, som står over for en forenkling og modernisering.

Den fælles europæiske landbrugspolitik blev sidst revideret i 2010. Dengang lykkedes det ikke at drive politikken – som lægger beslag på 35 procent af EU’s samlede budget – i en grønnere retning.

BirdLife-partnerskabets 28 europæiske medlemmer er derfor gået sammen om at koordinere en fælles indsats – i samarbejde med en lang række europæiske miljøorganisationer – som skal samle opbakning til, og påvirke udformningen af den fremtidige landbrugspolitik, så den gør EU i stand til at opfylde sine klima- og biodiversitetsforpligtelser.

Konkret vil DOF arbejde for, at de områder som de europæiske bønder i dag skal udlægge til gavn for klima og miljø for at opnå fuld landbrugsstøtte, ikke længere omfatter arealer til efterafgrøder. Samtidig skal en større andel af landbrugsstøtten overføres til den kasse, hvorfra der udbetales støtte til naturpleje:

”I et i øvrigt intensivt dyrket landskab skal de områder, som landmanden udlægger til grønne områder, være reelle levesteder for viber, lærker, bomlærker og andre af agerlandets trængte arter. Til gengæld skal vi som samfund kunne betale landmanden for f.eks. at ’dyrke’ store kobbersnepper, engryler og brushøns frem for bøffer,” udtaler Henrik Wejdling medlem af Naturpolitisk Udvalg i DOF, og slutter:

”DOF vil i processen holde nærkontakt til dansk landbrug for at strømline forslagene til noget spiseligt også for landmændene, som jo til syvende og sidst er dem, der skal passe på landbrugslandets fugle”.

Den revidere landbrugspolitik bliver gældende fra 2020 og løber typisk i syv år.