Folkeligt krav om en grønnere europæisk landbrugspolitik

onsdag 3. maj 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En kvart million EU-borgere har opfordret EU-Kommissionen til radikalt at ændre den nuværende fælleseuropæiske landbrugspolitik
Toke F. Nyborg

EU’s landbrugspolitik skal være langt mere miljø-, klima- og naturvenlig, hvis det står til de mere end 258.708 personer, som har deltaget i EU-Kommissionens offentlige høring om EU’s fremtidige landbrugspolitik.

Det er konklusionen på tre måneders kampagne for et grønnere landbrug og mere biodiversitet i det dyrkede land, som BirdLife, WWF og EEB lancerede den 2. februar i år. Kampagnen har opfordret alle, som deler visionen om et grønnere landbrug, til at deltage i høringen.

Denne opfordring valgte en kvart million borgere og 600 organisationer og firmaer at følge:

Det er et stærkt budskab, vi i dag sender til EU-Kommissionen. En kvart million EU-borgere fra hele Europa har krævet handling. Med dette mandat skal Kommissionen nu reagere med en ambitiøs ny politik, der vil genoprette den biodiversitet, som er i tilbagegang i hele Europa. Tiden er inde til at overgå til bæredygtigt landbrug og på et tidspunkt, hvor opbakningen til EU er dalende, må vi forvente at Kommissionen lytter til det kraftige signal, som Europas borgere har sendt til Kommissionen,” forklarer Ariel Brunner, politisk chef for BirdLifes lobby-kontor i Bruxelles.

Høringen er en del af Kommissionens forberedelse af en reform af EU’s kostbare, komplicerede og kontroversielle landbrugspolitik. Det sker kun én gang hvert tiende år og kan blive afgørende for Europas landbrug. Den fælles europæiske landbrugspolitik blev sidst revideret i 2010. Dengang lykkedes det ikke at drive politikken, som lægger beslag på knap 40 procent af EU’s samlede budget, i en grønnere retning. Det har været katastrofalt for Europas naturmangfoldighed, hvis man spørger Henrik Wejdling, medlem af DOF’s hovedbestyrelse og naturpolitiske udvalg:

”EU’s nuværende landbrugspolitik understøtter en industriel fødevareproduktion, som er direkte skadelig for både klima, miljø og natur. Ikke-bæredygtig landbrug er den største enkeltstående årsag til tab af biodiversitet i Europa. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor de nyeste undersøgelser viser, at de 16 fuglearter, der har specialiseret sig i at leve i landbrugslandet, går tilbage med gennemsnitligt 1,55 % om året - og har gjort det i de seneste 30 år”.

Europa-Kommissionen forventes at forelægge resultaterne af den offentlige høring på en konference i Bruxelles den 7. juli. Inden udgangen af 2017 fremlægger Kommissionen en rapport om fremtiden for EU’s landbrugspolitik. Den nye EU landbrugspolitik implementeres i alle medlemsstater inden 2021.