En af Danmarks største søer på vej tilbage

tirsdag 23. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Første spadestik til Vilsted Sø i Vesthimmerland vil blive taget lørdag 3. september. I foråret 2006 vil søens vand for alvor træde frem i landskabet, så 500 hektar vandspejl kan skinne næste sommer
Jan Skriver
Den nordjyske amtsborgmester Orla Hav (S) vil lørdag 3. september tage det første spadestik til Vilsted Sø, som vil blive en national betydningsfuld naturperle af ornitologisk, landskabelig og miljømæssig værdi.

Det amtskommunale spadestik vil i første omgang være startskud til et entreprenørarbejde, der i løbet af efteråret, vinteren og det gryende forår vil bane vejen for søen.

Projektet, der omfatter i alt op imod 850 hektar med enge, rørsumpe, vandhuller og selve søen, der vil blive cirka 500 hektar, løber op i 38 millioner kroner til erstatninger, jordfordeling og anlægsarbejder.

- Når alt gravearbejdet - blandt andet skal der graves en dyb rende midt i søen, der bliver meget lavvandet - er afsluttet, vil der gå tre måneder med at fylde hele søen med vand. Vi håber, at projektet vil præsentere sig i sin helhed næste sommer, siger Martin Nissen Nørgaard, der er landinspektør i Nordjyllands Amt og leder af Vilsted Sø-projektet.

Jordfordelingen og alle aftaler er de seneste måneder faldet på plads. Ved projektets start var der 177 lodsejere på de arealer, der nu bliver en samlet sønatur med våde enge og sumpe.

12 lodsejere, der ejer omkring 75 hektar af projekt-området er tilbage. De naturbevarende Aage V. Jensens Fonde står ved retableringen som ejer af 855 hektar i projektet, hvor driften og administrationen er lagt i hænderne på Nordjyllands Amt.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil høste store naturgevinster ved genskabelsen af Vilsted Sø. Først og fremmest vil søen blive et fugleeldorado, siger projektlederen.

- Der vil også komme en kontant miljømæssig gevinst, fordi søen vil fungere som naturens renseanlæg. Det er beregnet, at Bjørnsholm Å, som kommer til at løbe gennem søen, hvert år vil transportere cirka 210 tons mindre kvælstof ud i Limfjorden, fordi søen fjerner næringsstofferne, inden de kan gøre skade på fjordmiljøet. Vi håber, at Vilsted Sø på den baggrund kan betyde færre iltsvind i Limfjorden, siger Martin Nissen Nørgaard.

Danmark har i dag 2.762 søer, som er større end 1 hektar. Omkring 800 danske søer er større end 5 hektar.

Arresø er med sine 3.987 hektar Danmarks største sø.

Vilsted Sø vil med sine rundt regnet 500 hektar blive mere end tre gange så stor som for eksempel Brabrand Sø ved Århus.