Spaden var en gravko

mandag 5. september 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Første spadestik blev dybere end normalt, da flade marker blev sendt af sted på en rejse mod Vilsted Sø. Nordjyllands amtsborgmester Orla Hav (S) betjente sig af gravko, da Danmarks næststørste naturgenopretningsprojekt blev indledt.
Jan Skriver
Måske var det et varsel, måske var det bare en af naturens luner. En ornitologisk kendsgerning var det, at en kjove fløj over de flade enge og marker lige før den nordjyske amtsborgmester Orla Hav (S) på en efterårsdag med høj himmel skulle tage det første spadestik til Nordjyllands største sø, der bliver spået en stor fremtid som fugleparadis.

Havets kjove er yderst sjælden i Vesthimmerland, men Orla Hav indledte tilsyneladende havtrækket og snart vil der være redt op til skarer af vandfugle i Vilsted Sø, som er Danmarks næststørste naturgenopretningsprojekt. Kun Skjern Å Naturprojekt er større.

Gravkoens første bid skal blive til en af søens sejlrender og for første gang i historien gøre Ranum til havneby, om end der næppe bliver brug for lods i bådehavnen.

Vilsted Sø, hvis dybeste partier blot bliver cirka to meter, bliver for alle; jollesejlere, kanofolk, lystfiskere, ornitologer, cyklister og stavgængere.

Der vil blive lavet en sti omkring hele Vilsted Sø, der allerede har fået en udstillingsbygning, Ranum Søhus, og hvor et fugletårn og et skjul snart er på vej. For kørestolsbrugere vil den kommende sø bliver særligt gæstfri i form af blandt andet specialbyggede både, så også handicappede kan opleve suset fra søen.

Den gamle Vilsted Sø blev afvandet fra 1869 til 1952. Den nye Vilsted Sø bliver større end den oprindelige, for tørvejorden i det lave terræn har sat sig på grund af et århundredes dyrkning.
Søens vandspejl vil blive på cirka 450 hektar, der er omgivet af 400 hektar grønne enge og 100 hektar sumpe.

Naturgenopretningsprojektet, der har været adskillige år undervejs, har kostet 30 millioner kroner, som Aage V. Jensens Fonde har betalt. Fondene ejer Vilsted Sø, men har overladt driften og brugsretten til Nordjyllands Amt.

2.500 hektar jord har skiftet ejer i løbet af tre jordfordelingsrunder på vejen mod første gravko-bid. Kun 5 hektar er blevet eksproprieret i projektet, der har bred lokal opbakning.
Datoen for indvielsen er fastsat til 26. august 2006. Da vil Vilsted Sø officielt blive erklæret åben, efter at vandet i forårsmånederne er kommet tilbage. Da vil en enkelt vildfaren kjove ikke kunne gøre det. Da vil lappedykkere, svømmeænder og vadefugle i tusindtal bidrage til mangfoldigheden.