Søvejen banet for sumpfugle

tirsdag 23. august 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Vilsted Sø kan blive af en kaliber som 1920'ernes Filsø i Vestjylland, en af Danmarks tidligere store fuglesøer. Der vil indfinde sig paukende rørdrummer og vandfugle i hobetal.
Jan Skriver
Et nordjysk svar på den legendariske vestjyske Filsø i sine velmagtsdage er på vej i Vesthimmerland.

Vilsted Sø hedder den tørlagte naturperle, hvis vandspejl snart vil skinne igen i landskabet og tiltrække store mængder af vandfugle.

De naturbevarende Aage V. Jensens Fonde har bevilget de penge, der skal til for at genskabe søen, mens den daglige drift og administration bliver varetaget af Nordjyllands Amt.

Der er nedsat et brugerråd ved Vilsted Sø. Blandt andet med repræsentanter for Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Det er planen at bygge to fugletårne og at indrette en fiskeplads, så også handicappede kan benytte faciliteterne i det fri.

Det samlede projekt omfatter i alt 850 hektar med enge, rørsumpe, vandhuller og selve søen, der vil blive på cirka 500 hektar.

- Vilsted Sø vil rette en smule op på nogle af de store indgreb, som landbruget de seneste 150 år har forårsaget på de danske vådområder. I sin første fase vil søen tiltrække store antal af ynglende sorthalsede lappedykkere, gråstrubede lappedykkere og hættemåger. Atlinganden vil indfinde sig og måske vil dværgmågen slå sig ned og bygge rede, spår Poul Hald-Mortensen, der er biolog i Aage V. Jensens Fonde. Han har base i Vejlerne, som i fugleflugtslinie ligger blot 19 kilometer nord for den kommende sø i det vesthimmerlandske.

- Når fiskebestandene i den nye sø begynder at etablere sig, vil nybyggerne blandt fuglene gå tilbage, fordi fiskene æder de insekter, som fuglene lever af. I stedet vil arter som grågås, rørdrum, knopsvane, blishøne og toppet lappedykker få ideelle levevilkår. Vilsted Sø kan måske blive en frodig, lavvandet sø i kaliber med Filsø i Vestjylland før den sidste vandstandssænkning efter 2. Verdenskrig forringede den drastisk. Tidligere ynglede dværgmåge, hedehøg og måske tredækker ved Filsø, siger Hald-Mortensen.

Ligesom Skjern Å’s genskabte slyngninger sorterer næringsstoffer fra, inden de når ud og skader livet i Ringkøbing Fjord, vil Vilsted Sø holde mængder af kvælstof og fosfor tilbage, inden de skader Limfjordens vandmiljø. I dag poster Bjørnsholm Å næringsstofferne direkte ud i farvandet. Men åen vil snart løbe gennem søen, som dermed bliver et gigantisk landskabeligt filter.

Det er ikke tilfældigt, at Aage V. Jensens Fonde støtter det vesthimmerlandske projekt. Grundlæggeren af fondene, tømrermester Aage V. Jensen, var nemlig født i nabolaget af landsbyen Vokslev, der ligger en snes kilometer øst for Vilsted-området.

Og det var Aage V. Jensens ønske at støtte et større naturprojekt på sin hjemegn. Fondenes bestyrelse finder, at hans ønske bliver opfyldt med retableringen af Vilsted Sø.

Læs mere om gråstrubet lappedykker her.

Læs mere om hættemåge her.

Læs mere om dværgmåge her.