Verdens værste værter

onsdag 8. juni 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Tidens tendens går i retning af øget modvilje mod svaler, der bygger reder på vores huse og som nødvendigvis må klatte med passende mellemrum. Nymodens viceværter tolererer end ikke svineri fra vores mindste medskabninger. Vi risikerer at opdrage vores børn til fjender af naturen, frygter biolog i Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
Vicevært Meyer i Huset på Christianshavn ville næppe nogensinde have kunnet finde på at rage svalereder ned med sin stride kost. Eller at leje en højtryksspuler til formålet.
Anderledes forholder det sig med mange nymodens viceværter. De er ikke så gæstfri over for harmløse småfugle, som de var engang.

- Jeg oplever, at der er sket en holdningsændring i mange menneskers tolerance over for eksempelvis bysvaler, der bygger deres reder i større eller mindre kolonier oppe under tagskægget. Engang var det nærmest en naturlov, at svalerne fik lov til at bygge rede og få unger på vingerne nær vores boliger. Det er først i løbet af de senere år, at det tætte naboskab er blevet et problem. I dag ser vi gang på gang, at bysvaler får spulet deres reder ned, fordi viceværter ikke kan acceptere, at fuglene klatter. Flere og flere af vores omgivelser skal være rene, ja næsten sterile, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Senest er svalereder blevet spulet ned på Gl. Rye Skole mellem Silkeborg og Skanderborg. I sommeren 2004 blev en koloni af bysvaler fjernet på Høje Tåstrup Station ved København, og det sker i stigende grad, at svaler bliver forment adgang på boligblokke, særligt i forstadsområder.

- Man har vel alle dage fjernet enkelte svalereder, der måske var anbragt lige over en dør eller et andet meget uhensigtsmæssigt sted. Men det er forholdsvis nyt, at man slet ikke tolererer kolonierne, også selv om de ikke umiddelbart sidder i vejen, siger biologen.

- Eksemplet fra skolen i Gl. Rye, hvor en snes svalereder for nogle uger siden blev fjernet, repræsenterer et skråplan. Sådan en bekæmpelse af små svaler er med til at opdrage naturfjendske børn. Eleverne lærer jo, at selv den mindste fugleklat er et problem, og at fugle ikke er velkomne tæt på os. På den måde fjerner man børn fra naturen og ødelægger på sin vis deres medfødte trang til at være interesseret i deres omgivelser og at drage omsorg for livet. Det ville da være bedre at inddrage svalernes tilstedeværelse i undervisningen og måske forebygge, at fuglene sviner. Børnene kunne lave hylder under svalekolonien, så fuglene ikke kan klatte i skolegården. Og de kunne følge fuglenes daglige liv og i praksis lære om naturen og de vilde dyrs og fugles levevilkår. Det kunne bidrage til at gøre dem til miljøbeviste borgere med respekt for naturens mangfoldighed, siger Knud Flensted.

EU-fuglebeskyttelsesdirektivet rummer et forbud mod at fjerne reder fra for eksempel bysvaler. Men efter dansk lovgivning er grundejere på lovlig grund, blot de fjerner svale-rederne, mens disse er helt nyetablerede. Er der æg eller unger i rederne, er det ulovligt at fjerne dem.

- Bysvaler er fredede fugle, og det burde være ulovligt at fjerne kolonier med mindre helt særlige forhold gør sig gældende omkring stedet, siger Knud Flensted.

Selv om ugæstfriheden stiger, er der heldigvis talrige eksempler på, at svaler og mennesker trives fint i et tæt naboskab. Dansk Ornitologisk Forening har tidligere hædret Lalandia i Rødby på Lolland, fordi badelandet levner plads til en talstærk koloni af bysvaler.

Og vest for Ribe ude i marsken yngler der masser af bysvaler oppe under tagskægget på Restaurant Kammerslusen, der er et skattet spisested.
Her har man valgt at lade svalerne være hædersgæster og attraktioner i stedet for problembørn.

Læs pressemeddelelse fra Ry Kommune
her.

Læs mere om bysvalen her.