DOF leder efter Danmarks største koloni af bysvaler

torsdag 19. maj 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ligesom storken yngler bysvalen ofte helt tæt på mennesket. Her i landet har de fleste bysvaler deres reder på bygninger. Ofte i store kolonier. Men hvor ligger bysvalens største danske kollektiv? Og hvor mange par er der?
Jan Skriver
Der findes eksempler på, at bysvalen kan yngle i kolonier, som tæller cirka 1.000 par. I Danmark når svalernes kollektiver næppe så højt et antal, men det er kendt, at kolonierne kan tælle flere hundrede svalepar.

- Sidste år blev der talt 226 bysvalereder på Kalø Avlsgård ved Rønde på Djursland. Det var formentlig den største danske koloni i 2004. På Pumpehuset ved fuglereservatet Ulvedybet i Nordjylland havde 73 par bysvaler rede, mens Helnæs Made på Fyn mønstrede 67 bysvalereder sidste år. Det kunne være spændende at få mere viden om talstærke bysvalekolonier i Danmark, siger ornitologen Peter Lange, der gerne hører fra alle, som registrerer større kolonier af bysvaler.

Den danske bestand af bysvaler skønnes at tælle op imod 100.000 par. Ynglebestanden og frugtbarheden blandt de små svaler kan variere en del fra år til år. Kolde og regnfulde somre, der levner bysvalerne ringe muligheder for at fange lufthavets flyvende plankton af bittesmå edderkopper, myg og fluer, giver dårlige yngleresultater.

Før mennesket byggede høje huse, var bysvalerne naturligt knyttet til stejle klippesider. I Danmark er Møns Klint et af svalens naturlige redesteder.

Men det er under tagskægget på boligblokke, på landbrugsejendomme eller bygninger i det åbne land tæt på vand, at vi oftest oplever bysvalerne stifte hjem. Og hjemmene er i reglen lerklinede og ganske robuste. Desuden er de lette at tælle.
Ynglesæsonen blandt danske bysvaler er lang. Der kan ses unger i rederne i hele august og måske et lille stykke ind i september.

Rapporter om sommerens bysvale-kolonier kan sendes til Fuglenes Hus:

dof@dof.dk

eller ornitolog Peter Lange:

peterlan@post6.tele.dk

Læs mere om bysvalen her.
________________________________

DOF's svalefolder 1998