Kvaliteten af Danmarks vand og natur skal forbedres. Det er et led i EU's indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Miljøministeriet har derfor ansvaret for at udarbejde nogle Vandplaner, som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde, og nogle Natura 2000 planer, som skal bevare og genoprette vores internationale naturområder. Også kendt under betegnelserne fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

Miljøministeriet har besluttet at inddrage alle organisationer, borgere og myndigheder i planerne. Derfor åbnede ministeriet i juni www.vandognatur.dk – en hjemmeside for det der ifølge ministeriet selv er den største satsning på miljøområdet i Danmarkshistorien. Indtil 22. december 2007 er hjemmesiden knudepunktet for gode ideer til udformning af Vandplanerne og Natura 2000 planerne. Senere vil hjemmesiden være formidlingssted for planarbejdet.

I DOF vil lokalafdelingerne være det lokale omdrejningspunkt i udarbejdelsen af DOF’s input til Miljøministeriet. Målsætningen for DOF er at sikre og forbedre fugle- og naturbevarelsen i områderne med udgangspunkt i de arter og naturtyper, som områderne er af særlig betydning for. DOF’s forslag vil i høj grad inddrage erfaringerne fra frivillige Caretakere, Fugleværnsfondens arbejdsgrupper og andre lokale aktive.

Vand- og Natura 2000 planerne skal være skrevet i 2010 og skal sikre god kvalitet af natur og vandmiljø inden 2015. Det er landets kommuner, der skal føre dem ud i livet.


Kontaktpersoner
Knud N. Flensted
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 3328 3833

Thomas Vikstrøm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 3328 3822

Vejledninger

DOF og Natura 2000 planprocessen – foreningens arbejdsplan
Læsevejledning med eksempler fra to lokaliteter
<eksempler på høringssvar>
Invitation til idéfase-seminarer afholdt af Danmarks Naturfredningsforening

Lister og oversigter
Liste over IBA’er med angivelse af deres Natura 2000-nummerering
Rødlisten
Gullisten
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1
Udpegningsgrundlag for habitatområderne
Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområderne

Yderligere information
Vand- og naturplaner - Miljøministeriets hjemmeside om idéfasen
Ny vandplanlægning i Danmark - Arbejdsplan, tidsplan og høringsproces, Miljøministeriet
Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces, Miljøministeriet
NATURA 2000 - Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
Caretakerprojektet - DOF's overvågning af Danmarks vigtigste fuglelokaliteter