Årets optællingstidspunkter for rastefugle er vist nedenfor. NB! Lokale forhold kan betyde at en arts forekomst på en række lokaliteter topper på et andet tidspunkt end hvad der gælder på landsplan. Udvalgt materiale og billeder fra tidligere afholdte arrangementer i Caretakerprojektet 2006-2012 kan findes nederst på siden.

Optællingskalender:

Midterste weekend i januar er dagene for den årlige, internationale optælling af vandfugle, især gulnæbbede svaner og gæs, arrangeret af Wetlands International og herhjemme koordineret af Institut for Bioscience/DCE (tidl. DMU). Alle caretakere opfordres til at bidrage med optællinger og indtastninger i DOFbasen

Januar-februar er optællingstid for knopsvane, gravand, taffeland, troldand, bjergand, skalleslugere, havdykænder og blishøne

Marts generelt er optællingstid for stormmåge og hættemåge

Medio marts er optællingstid for kortnæbbet gås og bramgås

Marts-april er optællingstid for rød- og sortstrubet lom

Omkring 1. maj er optællingstid for hjejle

Maj generelt er optællingstid for mørk- og lysbuget knortegås samt lille kobbersneppe, islandsk ryle og dværgmåge

Sensommeren generelt er optællingstid for skarv

Efteråret er optællingstid for sildemåge

September generelt er optællingstid for krikand og skeand

Medio september generelt er optællingstid for grågås på lokaliteter uden jagt

Omkring 1. oktober generelt er optællingstid for lysbuget knortegås

Oktober generelt er optællingstid for pibeand, spidsand, strandskade, alm. ryle, stormmåge, svartbag, sølvmåge og dværgmåge

Oktober-november er optællingstid for lomvie

Tiden omkring 1. november er optællingstid for pibesvane

November-december er optællingstid for gråand

December generelt er optællingstid for alk og søkonge

Vinteren generelt er optællingstid for toppet lappedykker, ride og tejst

Tidligere arrangementer:

Marts 2012: Fuglefagligt Årsmøde, Nymindegab marts 2012
Marts 2011: Fuglefagligt Årsmøde, Skærbæk marts 2011
April 2010: Fuglefagligt Årsmøde, Rørvig april 2010
Marts 2009: Fuglefagligt Årsmøde, Kobæk Strand den 15.-16. marts 2009
April 2008: Vestdansk naturpolitisk kursus, Bygholm den 26. april 2008
Marts 2008: Caretakerprojektets fagseminar, Fuglsøcentret, marts 2008
Marts 2007: Caretakerprojektets fagseminar, Svendborg, marts 2007
Februar 2007: Østdansk Naturbeskyttelseskursus, Kobæk Strand februar 2007
August 2006: Vadefuglekursus 19.-20. august 2006