Mulbjerge - Lørdagstur med Rold Skov Gruppen

DOF Nordjylland, Rold Skov Gruppen, Aalborg Kommune
LøRDAG 5. MAJ 2018
 KL. 09:00 - 12:30
 Fugletur

Fugletur i Mulbjerge.
Der er mange fugle at opleve på Mulbjergene. Rundt i krattene ses Gulspurv, Tornirisk, Ringdue og en mængde forskellige sangfugle. På de åbne arealer ses Sanglærke og Engpiber, og neden for Mulbjerge flyver bl.a. svaler. Fra det tidlige forår i marts til hen i begyndelsen af juni kan man være heldig at opleve fugletræk. Fuglene bruger kysten som ledelinie nordpå. Enkelte holder pause på Mulbjerge. Fra Mulbjerge kan opleves et fint rovfugletræk med bl.a. våger, høge, falke, glenter og måske kan man få et glimt af vildmosens ørne.

Kyststrækningen ud for Mulbjerge er meget lavvandet, og nye små sandøer opstår hvert år. Det lave vand er rigt på smådyr og ålegræs, som tiltrækker store fugleflokke. Havområdet besøges af fugle fra Nordeuropa og Sibirien og er derfor et vigtigt internationalt fuglebeskyttelsesområde.

I udstillingsbygningen på forstranden ud for Dokkedal, kan man se mere om dyrelivet ved kysten.

Vandreturen er på ca 4,5 km med start fra P-pladsen og nordpå ad skræntplatuaet og retur på strandengen med en afstikker til overdrevet Gulhøj, hvor der blomstre opret og nikkende Kobjælde. Turen ender ved Panorama udsigten på Mulbjerg top, hvor der er en fin udsigt udover Lille Vildmose og op/ned ad kysten.

Husk kikkert og madpakke. Har du et teleskop vil det også være godt. Slut tidspunkt usikkert.

Arrangør: DOF Rold Skov Gruppen – alle er velkomne

TILMELDING 

Ingen - bare mød op



TURLEDER Jens Vinge, ()

KONTAKT Gitte Holm, 21 75 48 68

MØDESTED 

Mulbjergvej 1E, 9280 Storvorde



GPS 56.9097, 10.2605
SE STORT KORT