Oplev direkte billeder i DOF's ØrneTV fra en rede hos landets største rovfugl, havørnen. Se forklaring på sort skærm nedenfor. Skriv gerne en kommentar neden for, hvis du ser noget særligt interessant. Husk at skrive præcis dato og tidspunkt for det, du fortæller om. Følg også med på Facebook-siden Havørnene. Nyd også de fire nye unger i fiskehejrens koloni-liv i HejreTv samt www.UgleTV.dk.

Der kan desværre være korte eller længere perioder med sort skærm, hvis software eller teknik driller. Vi bøvler desværre med, at der måske er opstået en skade på kabel eller andre tekniske dele så tæt på ørnereden, at vi ikke kan dels finde fejlen, dels reparere den. Vi prioriterer naturligvis hensynet til ørnene før at reparere en eventuel fejl, og vi går naturligvis ikke ind i nærheden af ørnene for at reparere en fejl på kabel eller andet. Vi sender fra Danmarks vildmark, så mange tekniske fejl kan opstå meget pludseligt. Derfor må vi nok leve med sort skærm en stor del af tiden, men til gengæld håbe, at fejlen kun giver perioder med sort skærm og ikke helt gør det umuligt at sende. Vi prøver at løse problemet, hvis det er muligt uden at forstyrre ørnene. Men de skal først og fremmest skal have ro for at lykkes med at få unger, som jo er det allervigtigste.

Se også de mange spændende videoer fra de sidste års begivenheder i reden.

Reden ligger i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Det er femte år i træk, DOF sender direkte fra reden. 

Læs også om Projekt Ørn, et DOF-projekt, som varetager overvågning og beskyttelse af vores bestand af ørne. De danske ørne er meget sårbare over for forstyrrelser i deres yngleområder og har behov for en aktiv forvaltning til beskyttelse.

DOF's ØrneTV er finansieret af Nordea-fonden lige som HejreTV.

Højdepunkter set i ØrneTV 2017:

10-12. april, ca.: To ørneunger udklækkes
7. marts: Andet æg lægges
6. marts: Musvåge jages væk af ørnehun
4. marts: Første æg lægges
3. marts: Musvåge æder sig mæt i rester i reden
24. februar: ØrneTV begynder

Videoer fra ØrneTV 2017:

 
 

 

NordeaFonden Primrt Logo payoff


Skriv en kommentar
-> skriv en kommentar
Kommentarer
-> kommentarer