Oplev direkte billeder i DOF's ØrneTV fra en rede hos landets største rovfugl, havørnen. Skriv gerne en kommentar neden for, hvis du ser noget særligt interessant. Husk at skrive præcis dato og tidspunkt for det, du fortæller om. Følg også med på Facebook-siden Havørnene. Nyd også de mange unger i fiskehejrens koloni-liv i HejreTv.

2.6: Efter alt for lang tid med sort skærm har vi endelig haft mulighed for at finde fejlen og udbedre den. Derfor håber vi nu, at I kan se med de sidste uger af ungernes tid i reden. Vi har dels ventet for at tage hensyn til ørnene og give dem ro til at yngle i fred, dels af hensyn til et tranepar, som for første gang har ynglet i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog. De har ruget så tæt på teknikken til kameraet, at vi har taget hensyn til dem også og derfor undladt at gå ind til anlægget. Så vi har gjort alt det rigtige for at tage hensyn til både de sårbare ørne og traner. Men 31. maj skulle ungerne alligevel ringmærkes af Zoologisk Museums ringmærkere, og der havde vi endelig mulighed for at tage med ind til vores teknik. Helt inde under reden fandt vi en skade på et kabel fra kameraet og har sat et nyt på. Derfor håber vi, der nu er stabilt signal igen. 

Se også de mange spændende videoer fra de sidste års begivenheder i reden.

Reden ligger i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på Lolland. Det er femte år i træk, DOF sender direkte fra reden. 

Læs også om Projekt Ørn, et DOF-projekt, som varetager overvågning og beskyttelse af vores bestand af ørne. De danske ørne er meget sårbare over for forstyrrelser i deres yngleområder og har behov for en aktiv forvaltning til beskyttelse.

DOF's ØrneTV er finansieret af Nordea-fonden lige som HejreTV.

Højdepunkter set i ØrneTV 2017:

2. juni: ØrneTV viser atter billeder fra reden efter reparation af kabel
10-12. april, ca.: To ørneunger udklækkes
7. marts: Andet æg lægges
6. marts: Musvåge jages væk af ørnehun
4. marts: Første æg lægges
3. marts: Musvåge æder sig mæt i rester i reden
24. februar: ØrneTV begynder

Videoer fra ØrneTV 2017:

 
 

 

NordeaFonden Primrt Logo payoff


Skriv en kommentar
-> skriv en kommentar
Kommentarer
-> kommentarer