Fugletur til Agerø

Fugleværnsfonden, Fugleværnsfonden, Morsø Kommune
SøNDAG 6. MAJ 2018
 KL. 10:00 - 12:00
 Fugletur/Offentlig tur

Der er oftest mange fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende trækfugle er endnu ikke afrejst. Besøg i Fugleværnsfondens reservat, endvidere Østagerø og muligvis Sydagerø. De lysbugede knortegæs og hjejler vil nok være dominerende. 

KONTAKT Hans Dahlgaard, -

MØDESTED 

P-pladsen umiddelbar efter Agerøvej 23 (Dæmningen), senere p-pladsen ved nr. 32.