Forårstur ved Tryggelev Nor

Fugleværnsfonden, Fugleværnsfonden, Langeland Kommune
SøNDAG 4. MARTS 2018
 KL. 13:00 - 15:00
 Fugletur/Offentlig tur

Tryggelev Nor er kendt for sine mange gråstrubede lappedykkere. Hvis det ikke stadigvæk er vinter, vil man allerede nu kunne høre deres karakteristiske hyl i noret. Der samles mange dyk- og svømmeænder i noret på denne tid. Guf for havørne, som ofte kan opleves i området. Vibe og lærke er også ankommet.

KONTAKT Lokal arbejdsgruppe, -

MØDESTED 

P-pladsen ved Tryggelev Nor.