Generalforsamling

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 27. FEBRUAR 2018
 KL. 19:00
 Foredrag/møder

Sted: Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om lokalafdelingens virke

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer:

Per Baden, Kim Mogensen, Asbjørn Holm og Peter Tougaard.

De fire nævnte modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller de fire  til genvalg.

På valg er flg. suppleanter:

Søren Peder Nielsen og Kim Fischer, der begge modtager genvalg.

Bestyrelsen indstiller begge til genvalg.

Som ny suppleant indstiller bestyrelsen Henrik Böhmer.

6. Valg af revisor

Peter Rasmussen er på valg og modtager genvalg.

Bestyrelsen indstiller Peter Rasmussen til genvalg.

8. Forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet forslag

9. Eventuelt

Det annoncerede indslag af Karin Gustausen om havørnene i Danmark hænger desværre i en tynd tråd, da der er problemer med teknikken på Myrthuegård. Det vides på nuværende tidspunkt (26/2) ikke om disse vanskeligheder vil være  ryddet af vejen inden generalforsamlingen. Hvis det ikke lykkes, vil der ikke komme noget indslag om ørnene.
(Efter generalforsamlingen vil Karin Gustausen fortælle om ørnene i Danmark i 2017 og vise fotos af Havørnene på Filsø.)

KONTAKT Peter Tougaard, 2425 0031 (pesus@esenet.dk)

MØDESTED 

Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg VGPS 55.5715, 8.309
SE STORT KORT