Torsdagsmøde Nykøbing: Julemøde

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Guldborgsund Kommune
TORSDAG 7. DECEMBER 2017
 KL. 19:00 - 22:00
 Foredrag/møder

Asbjørn viser billeder, og der serveres gløgg og æbleskiver. 

KONTAKT Benny Steinmejer, 2514 3939 (benny.kohavevej@gmail.com)

MØDESTED 

Sofie skolen i lokale F 006. Merkurs Plads 4, 4800 Nykøbing.