Fuglenes Dag – Stubbe Sø

Fugleværnsfonden, Syddjurs Kommune
SøNDAG 28. MAJ 2017
 KL. 08:00 - 11:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a. broget fluesnapper og hedelærke, som yngler i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet gennemført de seneste par år. 

TILMELDING 

Ingen tilmelding nødvendig. KONTAKT Peter Lange, .

MØDESTED 

P-pladsen på Møllebækvej 500 m NV for Gravlev by.