Udsigt til rekord af røde glenter i Danmark

fredag 6. januar 2017
I weekenden skal der overalt i Europa tælles røde glenter. Danmark ser ud til at kunne bidrage med historisk høje antal af glenter, for flere og flere af de røde rovfugle dropper deres farefulde træk mod syd. Særligt når vinteren i Nordvesteuropa er mild. Glenterne bliver talt og bogført nær deres sovegemakker, når de sidst på dagen flokkes for at overnatte kollektivt.
Jan Skriver
Lørdag og søndag 7-8. januar vil de røde glenter, som holder vinter i Danmark, blive talt overalt i landet.

Meget tyder på en rekordstor forekomst af overvintrende glenter i det danske landskab, der trods enkelte anslag af vinter med frost og sne generelt har været grøn.

- Mindst 400 røde glenter er registreret i Danmark de senere uger, hvor vejret har været ustadigt, men meget mildt. Tilsyneladende er der rigeligt med føde til de ådselædende rovfugle, og alt tegner til et rekordstort antal glenter som facit af weekendens tælling, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler de danske tal for rød glente.

Da rød glente i januar 2016 blev talt i Danmark, lød facit på 212 fugle, så der er udsigt til en fordobling i antallet af danske vinterglenter lørdag og søndag.

Den smukke rovfugl med den kløftede hale betragtes som en af de mest sårbare og truede rovfuglearter i Europa, og den røde glente skal skrives i mandtal i hele verdensdelen.

Det skal primært ske nær rovfuglenes sovegemakker, for det er, når de røde glenter flokkes for at overnatte kollektivt, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne.

SE OGSÅ DOFbasen: Hvor er rød glente set de seneste 14 dage

Med kurs mod sovestederne
- Ud på eftermiddagen kan man på særlige lokaliteter opleve, at glenter fra alle verdenshjørner begynder at stimle sammen og cirkle omkring i landskabet, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Den flokadfærd gør det let for os ornitologer at få præcise tal på fuglene, når vi vel at mærke kender deres foretrukne sovesteder. Da handler det om at være på plads og klar til at tælle fuglene i luften, siger Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente.

Den fåtallige og globalt truede rovfugl skal tælles i alle lande, for jo bedre kendskab man har til artens vinterkvarterer og overnatningspladser, desto større muligheder er der for, at man kan beskytte glenten.

- I disse uger kan man dagligt på 15-20 lokaliteter i Danmark opleve større eller mindre ansamlinger af røde glenter på vej mod sovepladserne. Den talmæssigt største findes ved Hornum Mark nær Horsens. Her blev der i slutningen af december noteret 112 røde glenter til overnatning. De fleste danske overnatningspladser findes i Østjylland med Horsensegnen som et kerneområde og på Djursland vest for Grenå. Også nær Tissø på Vestsjælland er der en overnatningsplads med mange røde glenter. Senest har også Midtfyn fået en overnatningsplads for røde glenter, siger Per Rasmussen.

Han vil ved hjælp af erfarne feltornitologer samle de nationale glentetal efter weekendens tælling.

Han opfordrer så mange som muligt til at deltage og give ham et praj om, hvor og hvornår de tæller glenter den kommende weekend.

Vejrtræk frem og tilbage
Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold.

Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Tendensen de senere år har gået i retning af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de allerede tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

Hvis kraftig kulde og større snemængder pludselig ændrer vejrbilledet, kan rovfuglene dog reagere prompte ved at trække til mildere egne mod sydvest i Europa.

Men rovfuglene vil hurtigt være tilbage med den første mildning, for der er rift om de bedste danske yngleområder.

Læs mere om, hvordan vi skal passe på rød glente i DOF's folder: Den røde glente – Danmarks smukkeste skraldemand

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13, email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00