Fugleinfluenzaen breder sig blandt vilde fugle – også en havørn er død

torsdag 8. december 2016
Den aktuelle fugleinfluenza H5N8 rykker fra Østdanmark mod vest og nordpå gennem Jylland. Flest troldænder er døde, men også måger, kragefugle og rovfugle er blevet ramt af virussygdommen. Rundt regnet 60 vilde fugle er indtil nu påvist at være døde af den aktuelle fugleinfluenza.
Jan Skriver
Det begyndte den 8. november med en død troldand på Christiania i København og en gruppe døde artsfæller på Møn. Diagnosen lød på højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8, en type, som hurtigt spredes, og som giver høj dødelighed hos de smittede fugle.

Fra Sydsjælland og Østdanmark bredte epidemien sig derpå mod vest. På Sydfyn, Als og ved Sønderborg blev der i løbet af november fundet døde måger og kragefugle, som viste sig at være bukket under på grund af influenzaen.

En død havørn fundet ved Præstø på Sydsjælland fik 29. november diagnosen fugleinfluenza H5N8, og for få dage siden døde en musvåge ved Mariager i Himmerland af virussygdommen.

Senest er fugleinfluenza H5N8 påvist ved Frederikshavn som det hidtil nordligste i den indeværende epidemi.

Dyrlæger i rumdragter
Udbruddet af fugleinfluenza betyder, at veterinærerne i denne tid ikke som normalt kan undersøge døde fugle for gifte eller skud. Fokus er på den smitsomme virussygdom.

- Vi arbejder i rumdragter i det sikkerhedsmæssigt højest klassificerede sektionsrum, vi råder over. Og vi modtager prøver og analyserer dem døgnet rundt, hvis det er nødvendigt. Vores almindelige sektionsstue, hvor vi normalt obducerer dødfundne vilde dyr, fungerer normalt, men vilde fugle kan ikke modtages til almindelig diagnostik på grund af fugleinfluenzaen. Dette skyldes, at alle fugle skal indsluses i sikkerhedsrummet for udtagning af diagnostiske prøver. Og dem kan vi kun sluse ud til influenza-diagnostik. Disse regler skal sikre, at vi ikke spreder virus overalt. Fugleinfluenza er en meget alvorlig sygdom, så der er grund til at være i det allerhøjeste alarmberedskab, siger Mariann Chriél, der er dyrlæge og chefkonsulent hos DTU Veterinærinstituttet, Sektion for Diagnostik og Beredskab.

Den Spanske Syge hærgede
Frygten for fugleinfluenzaen bunder blandt andet i, at virus kan mutere og dermed ændre sig, så det kan smitte mennesker.

- Ved tæt kontakt mellem fugle og mennesker er der risiko for, at virus kan overføres. Ændringerne fra fugleinfluenzavirus til et menneskeinfluenzavirus kan ske på to måder. Den ene er, at fugleinfluenzavirus ændrer sig lidt efter lidt, og på den måde tilpasser sig mennesket. Den anden måde er, at arvematerialet fra to virus blandes, så et helt nyt opstår. Den Spanske Syge, der kom fra en fugleinfluenza, krævede kolossale tab af menneskeliv. Man skønner, at 3-5 procent af Jordens befolkning døde, da den rasede som en pandemi i 1918-1920. Hvis virus fra fugleinfluenza H5N8 blander gener med en af de sæsoninfluenzatyper, der optræder hos mennesker, kan det få uoverskuelige konsekvenser. Derfor er alle på vagt over for en fortsat spredning af den aktuelle fugleinfluenza, siger Mariann Chriél.

HVIS DU FINDER EN DØD FUGL:
På grund af den aktuelle højpatogene fugleinfluenza i Danmark kan privatpersoner ikke indsende dødfundne vilde til obduktion, oplyser DTU Veterinærinstituttet.

DOF vil meget gerne have besked , hvis du finder en eller flere døde fugle, gerne i en mail og meget gerne med foto. Skriv til biolog Knud Flensted, som følger med i udviklingen hos DOF, på knud.flensted@dof.dk

Fund af vilde, døde fugle, hvor der er mistanke om fugleinfluenza, skal rapporteres til Fødevarestyrelsen

På hjemmesiden kan man også finde et kort, der viser hvor i Danmark, der er konstateret fugle med fugleinfluenza H5N8.

Her kan man også læse om alle de sikkerhedsforanstaltninger, der er indført for at begrænse smittespredningen.