Internationalt naturtopmøde: Hastig tilbagegang i naturen

mandag 5. december 2016
Den hastige tilbagegang i naturens mangfoldighed er på dagsordenen, når Danmark, EU og resten af verdens nationer i dag mødes i Mexico. Også BirdLife International deltager på vegne af DOF og resten af partnerskabet og vil lancere den internationale rødliste for fugle truet af udryddelse på topmødet.
Toke F. Nyborg
Alle alarmklokker ringer for det globale dyre- og planteliv, når politikere og fagfolk fra hele verden mødes til det trettende topmøde om naturmangfoldighed i den mexicanske kystby Cancún.

Ikke siden dinosaurernes uddøen har verden oplevet så mange unikke plante- og dyrearter forsvinde med så stor hastighed.

Beregninger lyder på, at arter forsvinder mellem 100 og 1000 gange hurtigere end det normale på planeten. ’Den sjette masseuddøen’ kalder nogle forskere det store tab af dyre- og plantearter.

Også verdens fugle er under pres med en tilbage i den samlede globale bestand af trækfugle med 40 procent.

Den alarmerende tilbagegang skyldes primært ødelæggelse af skove og naturområder verden rundt.

BirdLife International vil derfor bruge topmødet til at lancere den internationale rødliste for fugle truet af udryddelse i samarbejde med International Union for Conservation of Nature (IUCN).

I korridorerne og på møder vil BirdLife International samtidig presse på for hurtigere implementering af de 20 biodiversitetsmål, som en lang række lande, herunder Danmark, har forpligtet sig til under FN’s biodiversitetskonvention.

Målene skal forbedre den biologiske mangfoldighed. Blandt andet skal hastigheden, hvormed alle naturlige økosystemer tabes, som minimum halveres - og hvor muligt bringes ned til nul i 2020. Også udryddelsen af arter skal være bragt til standsning i 2020.

Men trods en mærkbar indsats i mange lande, og selvom det rent faktisk er lykkedes verdens nationer at fordoble antallet af beskyttede områder siden 1992, er tabet af naturområder stadig væsentligt større.

Der ligger derfor en stor opgave forude, når NGO’er, erhvervsfolk og politikere de næste to uger skal forsøge at finde frem til fælles tiltag, der kan bremse tilbagegangen i naturens mangfoldighed.

DOF følger forhandlingerne tæt fra København.