Beskyt de små vandløb

mandag 21. december 2015
I samarbejde med DOF, DN og WWF har Danmarks Sportsfiskerforbund produceret en række videoer om naturen og biodiversiteten i Danmarks små vandløb.
Det er de selvsamme små vandløb, som miljøministeren har kaldt 'de forhadte vandløb', og som regeringen vil fjerne fra vandplanerne og svække beskyttelsen af.

Disse vandløb og de lavninger og ådale, som de ligger i, er også meget vigtige levesteder for mange fugle.

Find det her