Fugleværnsfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende naturfond etableret af Dansk Ornitologisk Forening i 1966, men har virket som selvstændig fond med egen bestyrelse og sekretariat siden 2006. 

Med sit udspring i DOF er de to organisationer imidlertid tæt forbundne og arbejder begge målrettet og dedikeret for fuglesagen. Derfor er der indgået en samarbejdsaftale, hvor 15 % af alle naturbeskyttelsesbidrag til Dansk Ornitologisk Forening går til Fugleværnsfondens arbejde med at pleje og forvalte naturområder til gavn for især truede og sårbare fuglearter.

 Fugleværnsfondens arbejde er kun muligt ved hjælp af støtte fra fugle- og naturelskere. Takket være deres støtte ejer og administrerer fonden i dag en lang række naturreservater fordelt over hele Danmark. Her gennemføres aktiv naturgenopretning og beskyttelse, som sikre optimale vilkår for de vilde fugle.

En del af dette arbejde udføres af frivillige lokale arbejdsgrupper, som er en uundværlig del af fondens fundament. Ligeså vel som den naturformidling der drives fra naturreservaterne og som har til formål at udbrede forståelsen for fuglenes vilkår og bæredygtig naturforvaltning.

I dag ejer og forvalter Fugleværnsfonden 23 naturreservater over hele landet, hvor der også arrangeres guidede ture.

Vil du vide mere om fondens arbejde, se www.fuglevaernsfonden.dk.