Oplev det store vingesus på Ørnens Dag

tirsdag 14. februar 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Om vinteren søger ørnene efter føde over det meste af landet. Derfor er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus – særligt ved fjorde og søer. Tag med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ud i den danske natur og oplev ørnene søndag den 19. februar.
Tina Møller
For syvende år i træk inviterer DOF’s Projekt Ørn til Ørnens Dag 21 forskellige steder i Danmark. DOF’s engagerede rovfuglefolk står i spidsen for arrangementerne, og hele Danmarks befolkning kan opleve de storslåede fugle.

På DOF’s årlige, landsdækkende ørnetælling, der fandt sted sidste weekend i januar, kiggede mere end 500 ornitologer de bedste ørnesteder igennem for de store rovfugle. Det blev til et flot resultat med 290 havørne og 9 kongeørne fordelt over hele landet.

2011 var et succesfuldt år for havørnen i Danmark med i alt 38 ynglende par, der fik 54 unger på vingerne. Det betyder, at der i alt er opfostret 287 havørneunger i Danmark siden 1996, hvor den imponerende rovfugl genindvandrede som ynglefugl.

Der kommer også flere kongeørne i Danmark, selvom der ikke er nær så mange som havørnene. I 2011 fik Danmarks to ynglepar to unger på vingerne. Siden kongeørnen i 1999 begyndte at yngle i Danmark, har parrene fået 21 unger i alt.

På Ørnens dag har hele Danmarks befolkning rigtig gode muligheder for at opleve Nordeuropas største rovfugle i det smukke danske landskab, og DOF’s guider vil fortælle succeshistorien om havørnen, der i 100 år var udryddet i Danmark, men som nu trives i bedste velgående. Deltagerne kan også få udpeget de mange andre fugle, der færdes i ørnenes landskab.

Det gør DOF for havørnene:

- DOF overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder.

- DOF samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene.

- DOF offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion.

- DOF skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre.

Fakta om havørne
Havørnen er Europas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over 3 meter høj og kan veje op til 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden – undtagen i perioden fra 1900-1994.

Fakta om kongeørne
Kongeørnen er lidt mindre end havørnen og flyver mere elegant. Den findes bl.a. i Nordamerika, Nordafrika, Østeuropa og Nordeuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose i Nordjylland det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og mindre gnavere, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler.

Nedenfor kan du se de mange forskellige arrangementer på Ørnens Dag. Klik på den landsdel, hvor du ønsker at deltage.
Arrangementerne opdateres løbende med ændringer og eventuelle aflysninger.

Jylland

Fyn

Sjælland

Lolland og Falster

Bornholm