Omkring 300 ørne opholder sig i Danmark

onsdag 8. februar 2012
Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) landsdækkende midvintertælling af ørne afslørede, at der i disse uger befinder sig mindst 290 havørne og 9 kongeørne i det danske landskab. Cirka 570 fugletællere har landet over været med til at skrive ørnene i mandtal
Jan Skriver
Vinterens tælling af ørne i Danmark bød på et overraskende højt antal, da mindst 290 havørne og 9 kongeørne blev registreret.

- Vi havde forventet færre ørne, og at forekomsterne havde været mere spredte i skove og ved små søer. Men kulden, der kom mod slutningen af januar, har i løbet af kort tid fået mange af de store rovfugle til at samle sig ved åbent vand, hvor der holder mange gæs og ænder til, siger Lennart Pedersen, der leder Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn, som har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man informerer og engagerer.

Vejret var overskyet og med ringe sigtbarhed mange steder i løbet af de dage, som tællingen strakte sig over. Det sætter det overraskende høje antal vinterørne i relief.

- Da vi sidste år i januar tale et rekordantal på 300 ørne, var de vejrmæssige forhold optimale. Det var de ikke i år, så facit er opløftende, siger Lennart Pedersen.

Traditionen tro bød den østlige del af Danmark på de største koncentrationer af havørne og kun en enkelt kongeørn.

Sydsjælland gav vinterens største koncentration med 25-30 havørne registreret inden for et relativt lille område omkring Dybsø og Gavnø.
To ud af tre af alle havørne blev set på Sjælland, Lolland og Falster.

Der var længere mellem havørnene i Jylland. Til gengæld bød det nordøstjyske landskab på otte kongeørne.

DOF’s landsdækkende ørnetælling fandt sted for syvende år i træk.

DOF inviterer traditionen tro hele familien
Danmark til Ørnens Dag den 19. februar, hvor vi håber at kunne vise en masse ørne. Du kan finde en liste over årets til højre på siden. DOF vil desuden gerne takke alle de observatører, der hjalp til med årets ørnetælling 2012.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Leder af DOF’s Projekt Ørn:
Lennart Pedersen, tlf. 40 15 66 20.