Ørnene skal tælles i den danske natur

torsdag 26. januar 2012 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere hundrede fuglekiggere vil finkæmme landets bedste rovfugleterræner for at tælle havørne og kongeørne den kommende weekend. Sidste år gav den sidste weekend af januar en rekordforekomst på knap 300 havørne og 4 kongeørne. I år opholder ørnene sig mere spredt i terrænet, end de gjorde i januar 2011
Jan Skriver
Forgangne vinter var der på flere lokaliteter i den østlige del af Danmark masseforekomster af havørne. Blandt andet bød Saltholm i Øresund på 21 havørne og 2 kongeørne.

Denne vinter er ørnene langt mere spredte og jævnt fordelt i terrænet, end det er tilfældet i hårde vintre med sne og frost, da rovfuglene ”klumper sammen” ved våger og langs iskanter.

- Der vil i weekenden være udsigt til havørne over det meste af Danmark. I milde vintre fordeler ørnene sig generelt i større omfang ved søer og fjorde, end de gør i hårde vintre. Det hænger sammen med, at havørnenes føde af vandfugle i langvarige, hårde frostperioder bliver tvunget til at opholde sig i våger. Vi har ganske vist haft frost nogle dage, men det er næppe nok til at koncentrere ørnene i en grad, som vi har set det de to tidligere år, siger Lennart Pedersen, der leder DOF’s Projekt Ørn, som for syvende år i træk står bag den nationale ørnetælling.

Tællingen vil sende adskillige hundreder ornitologer i felten for at kigge de mest ørnevenlige og klassiske rovfugleterræner igennem.

- Den seneste vinters rekordforekomst af ørne bliver vanskelig at overgå, men der skulle være en chance, for Danmarks ynglebestand af havørne vokser fortsat. I forhold til 2011, da vi registrerede 38 redepar af havørn, har vi allerede de seneste uger lokaliseret seks nye par, siger Lennart Pedersen fra Projekt Ørn, som har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man informerer og engagerer.

Sydøstdanmark er fortsat et kerneområde for de store rovfugle.
Størsteparten af havørnene vil erfaringsmæssigt blive registreret på Sydsjælland, Lolland og Falster, mens kongeørnen i Danmark primært troner i den nordøstlige del af Jylland.

Maribosøerne på Lolland hører traditionelt til de absolutte topscorere, når man taler om store antal af ørne.
I perioder i visse vinterhalvår kan man opleve en snes havørne ved søerne i den centrale del af Lolland.

Arealerne omkring Engestofte Gods ved de lollandske søer er formentlig Danmarks bedste ørneterræn.

I alt er der kommet 287 havørne på vingerne i Danmark siden 1996, da den store rovfugl genindvandrede som ynglefugl efter næsten 100 års fravær.

Antallet af ynglende kongeørne i Danmark er beskedent i forhold til antallet af havørne. I 2011 fik landets to ynglepar to unger på vingerne.

Siden kongeørnen i 1999 begyndte at yngle i Danmark, har parrene fostret 22 unger.

Man kan indtaste sine observationer i DOFbasen, hvis man er oprettet som bruger, alternativt kan man indsende dem til e-mail adressen rovfugle@dof.dk

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Leder af DOF’s Projekt Ørn:
Lennart Pedersen, tlf. 40 15 66 20.