Katastrofen for marskens fugle fortsætter

onsdag 22. juni 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i dag gennemgået miljøministeriets redegørelse om muligheder for yderligere fredning og bedre beskyttelse af Tøndermarskens unikke naturværdier. DOF finder, at redegørelsen fortsat beror på et fejlagtigt grundlag ligesom de foreslåede virkemidler er helt utilstrækkelige. Katastrofen for marskens fugle fortsætter.
Tine Stampe
”Kort sagt er redegørelsen en kæmpe skuffelse for alle med interesse i Tøndermarskens natur og fugleliv. Miljøministeren står fuldstændig handlingslammet, mens fuglene til stadighed forsvinder i det store statsfredede område.” Sådan konkluderer Niels Riis, næstformand i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), på miljøministerens rapport om yderligere fredning og bedre beskyttelse af Tøndermarskens unikke naturværdier.

Miljøministeriet satser alt på at indgå aftaler med de lokale jagtforeninger om rævebekæmpelsen i området og ser samtidig helt bort fra de klare anbefalinger, som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har givet om, at der først og fremmest er behov for mere vand i området, hvis man vil have fuglene tilbage. De eneste anbefalinger om mere fugtighed eller vand i Tøndermarsken overlades til frivillige aftaler.

”Miljøministeren lever ikke op til sit ansvar, men overlader igen alle beslutninger til de lokale lodsejere og jægere gennem frivillige aftaler. De frivillige aftaler om en fuglevenlig drift i Tøndermarsken er allerede slået fuldstændig fejl. Det skete, da hovedparten af landmændene i området sagde fra, og arealet med fuglevenlig drift styrtdykkede fra 747 hektar i 2007 til 274 hektar i 2010. Vi er altså ikke kommet et skridt ud af stedet,” siger Niels Riis.

I redegørelsen anbefales det fortsat ensidigt at satse på en rævebekæmpelse. En sådan bekæmpelse vil ifølge DMU’s beregninger kræve en reduktion af rævebestanden på 89 %, hvis målsætningen om 969 par viber skal opfyldes. Det virker helt urealistisk.

Ifølge redegørelsen har bestanden af ræve ikke været så lav, som det anbefales af Naturstyrelsen i redegørelsen, i de sidste 35 år. Selv ikke under rabieskampagnerne, hvor man i perioden 1964-1982 gassede ræve i et 100 km bredt område på tværs af Sønderjylland og Sydslesvig, var der så få ræve. Der er altså ikke noget historisk belæg for, at det er muligt at reducere rævebestanden så voldsomt – og da slet ikke på den åbne grænse til Tyskland.

”Redegørelsen lever ikke op til sit navn. Miljøministeren har ikke undersøgt muligheder for yderligere fredning af Tøndermarsken, og hun har heller ikke sikret en bedre beskyttelse af områdets unikke naturværdier. I stedet stikker hun hovedet i busken og prøver at vinde tid ved at udsætte yderligere beslutninger til efter næste valgperiode,” siger Niels Riis sammenfattende.

Overordnet set er redegørelsen uændret i forhold til udkastet fra april. Det eneste nye punkt i redegørelsen er, at Naturstyrelsen nu vil evaluere udviklingen allerede om fire år, altså i 2015. For DOF indikerer det, at Naturstyrelsen ikke selv tror på, at deres anbefalinger er holdbare.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00
Niels Riis, næstformand i DOF
Tlf. 22 10 72 76