DOF's formand takker af

onsdag 11. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forenings formand gennem 23 år, Christian Hjorth, har overladt formandsposten til sin efterfølger, Egon Østergaard. Christian Hjorth har haft en begivenhedsrig karriere som fugleformand og har sat sit præg på miljøpolitikken under syv forskellige miljøministre.
Tine Stampe, kommunikationschef i DOF
Christian Hjorth's engagement for fuglene og naturen har skabt store resultater for DOF. Selv vurderer han, at de største sejre har været de markante forbedringer af jagtloven både i 1982 og 1994, som blandt andet har sikret fredning af de fleste vadefuglearter. I hans formandstid har især rovfuglene fået forbedrede vilkår og de store statslige naturgenopretningsprojekter har givet fremgang for skestorke, gæs og traner. I de senere år har engagementet været fokuseret på det internationale naturbeskyttelsesarbejde sammen med BirdLife International og på udfordringerne i forhold til landbruget og agerlandets fugle.

Men der har også været skuffelser og vedvarende udfordringer. Mange af agerlandets og engenes fuglearter er gået voldsomt tilbage. "Personligt har det mest smertefulde for mig været urfuglens forsvinden fra Danmark," siger Christian Hjorth. Han boede i en årrække i Vind tæt på urfuglenes sidste spillepladser. "Vi kunne høre de spillende kokke hjemmefra, og på stille forårsmorgener var luften fuld af deres fascinerende skogren. Det savner jeg virkelig."

Christian Hjorth har nu ikke tænkt sig helt at lade sig pensionere fra naturbeskyttelsesarbejdet. "Der ligger stadig store opgaver for os i forhold til landbruget og de statslige forpligtelser," siger han. "Så her har jeg ikke tænkt mig at ligge på den lade side – heller ikke fremover."

Dansk Ornitologisk Forening er under Christian Hjorths formandskab vokset til en indflydelsesrig forening med 16.000 medlemmer og en omsætning på 29 mio. kr. Foreningen siger farvel til formanden ved en reception i Naturcenteret på Vestamager d. 13. maj, fra kl. 15-18:00, hvor alle er velkomne.

Yderligere oplysninger hos direktør Jan Ejlsted, tlf. 29 44 38 56.