Ny formand for fuglevenner

søndag 8. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening, DOF, har fået ny formand. Egon Østergaard har afløst Christian Hjorth, der har været DOF’s formand gennem 23 år. Det er sket på foreningens repræsentantskabsmøde i Skærbæk her i weekenden.
Helge Røjle Christensen
Egon Østergaard er 54 år, lærer og fra Hodsager i Vestjylland. Han er tidligere formand for DOF’s lokalafdeling i det daværende Ringkøbing Amt, har været medlem af foreningens hovedbestyrelse side 1998 og næstformand siden 2004.

DOF er i dag en forening i positiv udvikling med omkring 16.000 medlemmer, hvor af ikke mindre end 1200 medlemmer er registreret som aktive inden for fugletællinger eller naturbeskyttelse.

”Det meget høje aktivitetsniveau blandt medlemmerne er af afgørende betydning for DOF’s arbejde med fuglebeskyttelse. Det skal vi fastholde og udbygge, siger Egon Østergaard. Blandt sine naturpolitiske mærkesager nævner han kampen for at få naturen tilbage i agerlandet og et øget fokus på biodiversiteten i Danmark.

Som et glædeligt apropos til den målsætning er formandsskiftet i DOF på forunderlig vis blevet markeret ved en stor begivenhed i den danske fugleverden. Et par hvide storke har netop slået sig ned i en rede på en pæl lige uden for Skærbæk Fritidscenter, hvor repræsentantskabsmødet foregår. Storkene ser ud til at påbegynde et reelt yngleforsøg og kan dermed blive det eneste vilde storkepar i Danmark. Der er i så fald tale om genindvandring af den folkekære fugl, som ellers har været erklæret uddød i Danmark.

Kontakt: Egon Østergaard: 24 45 31 55