Hårde tider for havfuglene på Hawaii

onsdag 30. marts 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hawaii er langtfra lutter sol og tropisk idyl for havfuglene. To vinterstorme og senest tsunamien fra jordskælvet ved Japan har kostet tusindvis af albatrosunger livet. En naturlig katastrofe for bestandene, men kan de også klare den, når alle de menneskeskabte trusler bliver lagt oveni?
Ole Friis Larsen
Ifølge en opgørelse fra U.S. Fish & Wildlife Service har to hårde storme i januar og februar sammen med tsunamien i marts kostet 110.000 unger af Laysanalbatrosser og Sortfodede albatrosser livet. Det er 22 procent af årets unger. Desuden har mindst 2.000 voksne fugle mistet livet.

U.S. Fish & Wildlife Service har opgjort, at mindst 110.000 unger af Laysanalbatros og Sortfodet Albatros er gået tabt alene på atollen Midway i storme i januar, februar og senest den tsunami, der skyllede over atollens tre små øer. Det var her, at fundet af den mindst 60-årige Laysanalbatros 'Wisdom' som ynglefugl tidligere i år vakte international opsigt.

Atollen Midway består af tre øer indenfor en ydre rev - Sand Island, Eastern Island og Spit Island. Efter jordskælvet blev øerne ramt af fire tsunamibølger. Den højeste var blot halvanden meter høj, men det var nok til, at Spit Island blev totalt oversvømmet, mens 60 procent af Eastern Island og 20 procent af Sand Island blev ramt.

Wisdom's rede overlevede tsunamien, idet reden ligger så højt på Sand Island, at den gik fri af vandmasserne, men der har længe været usikkerhed om Wisdom. Nu er hun imidlertid dukket op og har fodret ungen. Hun var formentlig allerede ude på en lang fourageringsrejse, da tsunamien ramte området.

Derimod er der stadig usikkerhed om årets anden sensationelle ynglefund i atollen. Her blev nemlig også fundet et par af Korthalet Albatross, der aldrig før er konstateret ynglende uden for nogle få japanske øer og anses for stærkt truet, fordi næsten hele bestanden yngler på en enkelt vulkanø, hvor et udbrud i værste fald kan udrydde næsten hele arten. Under tsunamien blev ungen på Midway skyllet hundrede meter væk fra reden, men reddet. Derimod er der ingen, der har set noget til forældrefuglene. Alle håber, at de ligesom Wisdom og hendes mage blot er af sted på lange fourageringsrejser.

Biologer i området er overbeviste om, at albatrosserne kan klare den slags naturlige katastrofer, men ”vi er stadig bekymrede for den samlede effekt af storme og en tsunami, som denne, når bestandene også skal holde til invasive arter, klimaforandring, fiskeriets langliner og andre menneskeskabte trusler, siger Barry Stieglitz i en pressemeddelelse fra U.S. Fish & Wildlife Service. Han er projektleder for amerikanske vildtreservater Stillehavet.

Naturreservatet Midway er hjemsted for over 3 millioner havfugle af 21 arter. Da tsunamien ramte, var blot 4 af arterne i gang med at yngle, nemlig de tre albatrosser og Boninpetrel. Også for denne art kostede tsunamien tusindvis af unger livet, men antallet er ifølge U.S. Fish & Wildlife svært at opgøre, fordi de yngler mere skjult og ringere kortlagt end albatrosserne.

Det er ifølge U.S. Fish & Wildlife ukendt, hvordan andre ynglepladser for havfugle omkring Hawaii er blevet ramt.

Da tsunamien ramte Midway var der foruden det faste personale på Sand Island en gruppe frivillige på øen, som siden har arbejdet på at redde så mange fugle som muligt.