Glenter analyseret hos Danmarks Fødevareforskning

torsdag 23. juni 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fredag den 15. april 2005 fandt en skovgæst en død rød glente i Borrevejle Skov der ligger ved Lindholm Gods syd for Roskilde Fjord. Kort tid efter blev en anden glente fundet død i en skov ved Tørring - nu foreligger resultaterne af giftundersøgelserne.
Knud Flensted
Glenten fra Borrevejle Skov ved Roskilde havde symptomer på forgiftning. Mund og svælg indeholdt fjer og kødstumper, som også fandtes sammenpresset i spiserør og i kirtelmave. Glenten havde ingen tegn på ydre vold. En analyse kunne ikke påvise parathion i føderesterne, men der er endnu ikke analyseret for andre giftstoffer. I kirtelmaven fandtes rester af en brevdue. Der er udtaget yderligere organmateriale fra glenten, der vil indgå i supplerende toxikologiske undersøgelser foretaget af Inger Marie Laursen på Zoologisk Museum. Hvis der i forbindelse med disse analyser fremkommer resultater af betydning for sagen, vil DOF blive orienteret.

Glenten der blev fundet død under reden i en skov ved Tørring havde kronisk lungebetændelse. Desuden indeholdt leveren forhøjede koncentrationer af musegiften bromadiolon (0,11 mg/kg lever). Ifølge engelske undersøgelser anses koncentrationer højere end 0,1 mg/kg for at være medvirkende dødsårsag hos rovfugle og ugler. Danmarks Fødevareforskning kan dog ikke fastslå hvad glenten er død af.

Glenten, der i lighed med alle andre rovfugle er totalfredet, er en meget fåtallig og truet ynglefugl i Danmark. Kun 25-30 par er det blevet til i de seneste år, hovedparten i Jylland.
__________________________________

Rød glente fundet død i Borrevejle Skov - den er sandsynligvis forgiftet

Den sjældne fugl blev bragt ind til DOF, og det stod hurtigt klart at den sandsynligvis var blevet forgiftet. Glenten havde opgylpede føderester i mund og svælg, og den holdt ben og fødder på en karakteristisk måde for forgiftede rovfugle.

Det er desværre et stadigt tilbagevendende fænomen at der findes forgiftede glenter i Danmark. Meget ofte er det parathion der er brugt som gift, selvom parathion har været total forbudt i Danmark i en årrække. En parathion-forgiftet rovfugl dør normalt inden for få kilometer fra det sted hvor den er blevet forgiftet.

DOF har en stærk mistanke om at jægere, minkavlere, landmænd etc. udlægger forgiftet kød i naturen for at dræbe krager, måger eller ræve. Da den truede glente er en flittig ådselæder, er den særlig udsat for at lide giftdøden.

Den røde glente er i tilbagegang i Europa hvor over 95% af alle røde glenter i verden findes.

Roskilde Politi har modtaget en anmeldelse fra DOF om sagen, og glenten bliver nu obduceret hos Danmarks Fødevareforskning i Århus.

DOF har udarbejdet et forslag til en forvaltningsplan for den røde glente og inden for få måneder ventes Miljøministeriet at offentliggøre en handlingsplan for den røde glente i Danmark. Handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med blandt andre Dansk Ornitologisk Forening.

Læs mere om Rød Glente her.

Se de seneste observationer af Rød Glente.

Se TV2-Lorry's indslag her.