Skovspurven er blevet en havespurv

tirsdag 11. januar 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den lille brune og sorte skovspurv, med den karakteristiske sorte plet på kinden, er den mest almindelige fugl i danske haver. Gennem mange år har skovspurven fortrængt gråspurven fra byområderne. Det fremgår af danskernes indberetninger til OBSnatur gennem fire år.
I de sidste fire vintre har Dansk Ornitologisk Forening sammen med Friluftsrådet og Condidact bedt danskerne om at indrapportere, hvor mange fugle, de kunne se i deres haver, på gårdspladser, altaner mv. Den opfordring har omkring 5.000 fugleinteresserede danskere fulgt hver vinter, mens OBSnatur har stået på. De har tilsammen lavet mere end 200.000 indberetninger, hvor de alt i alt har registreret seks millioner havefugle, hvoraf nogle selvfølgelig er gengangere. Det har givet en masse spændende oplysninger om, hvilke arter, der er talrige, og hvad der skal til for at få mange fugle i haven.

Man kan både tælle, hvor mange gange man ser en fugleart i haven, og i hvor mange haver, der registreres en bestemt art. Tæller man individer, er skovspurven den absolutte vinder. Der er blevet set skovspurve mere end 1,3 millioner gange i OBSnaturs løbetid. Herefter kommer solsort, grønirisk, musvit, bogfinke og gråspurv, som der hver især er blevet set 500.000-700.000 af.

En af grundene til, at skovspurven topper er naturligvis, at den lever i flokke, hvorimod solsorten altid prøver at holde sit territorium fri for andre solsorte.

I de fleste haver blev der set mellem 4 og 12 fuglearter på en dag, mens antallet af individer sjældent var over 50-60, når de højeste antal af hver art blev talt sammen i løbet af en dag.

Tællingerne fortsættes denne vinter, hvor der tælles mellem 15. januar og 13. februar. Se www.obsnatur.dk