Solsorten er konge i de danske haver

tirsdag 11. januar 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den smukke kulsorte solsort med det gule næb og øjenring er en af de første fugle, børn lærer at kende. Og det er ikke så mærkeligt, for solsorten er den fugl, der kan ses i flest haver i Danmark. Det fremgår af danskernes indberetning til OBSnatur gennem fire år.
I de sidste fire vintre har Dansk Ornitologisk Forening sammen med Friluftsrådet og Condidact bedt danskerne om at indrapportere, hvor mange fugle, de kunne se i deres haver, på gårdspladser, altaner mv. Den opfordring har omkring 5.000 fugleinteresserede danskere fulgt hver vinter, mens OBSnatur har stået på. De har tilsammen lavet mere end 200.000 indberetninger, hvor de alt i alt har registreret seks millioner fugle, hvoraf nogle selvfølgelig er gengangere. Det har givet en masse spændende oplysninger om, hvilke arter, der er talrige, og hvad der skal til for at få mange fugle i haven.

Ser man på, hvilke fugle, der er fundet i flest haver, så er solsorten en klar vinder. Den er blevet set i 15.600 haver, musvitten er set i 15.200 haver, blåmejsen i 13.600 haver, skovspurven i 12.900 haver og rødhals i 12.800 haver.

Der er ikke så mange solsorte som f.eks. skovspurve og musvitter. Det skyldes, at solsorterne jager andre solsorter væk, så der ikke kommer nær så mange individer i haverne som f.eks. skovspurvene, der lever i flokke. Det samme gælder rødhalsen, som jo har sit røde bryst hele året netop for at kunne skræmme andre rødhalse væk fra godterne på foderbrættet.

Hvis man ønsker at se mange fugle i sin have, er det altid godt at fodre. Der er næsten fire gange så mange fuglearter og mere end dobbelt så mange individer i haver, hvor der bliver fodret, som når der ikke bliver fodret. Også vand er vigtigt, men ellers giver mange træer og buske både mange forskellige fuglearter og mange individer af hver art, og det er selvfølgelig også en fordel at bo nær en skov.

I de fleste haver blev der set mellem 4 og 12 fuglearter på en dag, mens antallet af individer sjældent var over 50-60, når de højeste antal af hver art blev talt sammen i løbet af en dag.

Tællingerne fortsættes denne vinter, hvor der tælles mellem 15. januar og 13. februar. Se www.obsnatur.dk