Nu bliver effekten af græsning og bevanding i Tøndermarsken undersøgt

onsdag 15. september 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Folketinget har netop vedtaget en aftale om, at de økonomiske og miljømæssige aspekter af naturbeskyttende virkemidler i Tøndermarsken skal undersøges inden januar 2011. Det er virkemidler som fælles græsningslaug og brug af skelgrøfter som engbevandingsanlæg, der skal vurderes.
”DOF vejrer morgenluft for Tøndermarskens fugle”, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening, Christian Hjorth. "Det sker efter 25 års ørkesløs vandring, hvor Tøndermarskens uvurderlige fugleliv er svundet mere og mere ind. Vi hæfter os særligt ved, at undersøgelsen skal være færdig inden januar 2011. Det betyder, at resultaterne kan inddrages i forvaltningen af marsken allerede fra den kommende ynglesæson."

Det er regeringen og oppositionen, der i Folketingets Miljøudvalg har vedtaget en aftale om, at der skal laves en undersøgelse af, hvor langt man kan nå for naturen i området ved at bruge en række sammenhængende virkemidler, herunder en evt. fredning. Både de miljømæssige og de økonomiske konsekvenser skal undersøges inden 1. januar 2011.

Christian Hjorth siger: ”Der er et solidt materiale om forholdene i Tøndermarsken at tage udgangspunkt i. Ikke mindst Danmarks Miljøundersøgelsers seneste faglige rapport fra foråret 2010. Så jeg forventer, at Folketinget med en sådan undersøgelse vil få et godt grundlag for en beslutning, der virkelig gavner fuglene, og som sikrer landmændene vished for, hvordan de kan udnytte området i fremtiden”.

Yderliger oplysninger: Christian Hjorth, 29 28 75 02