Superryle aflæst i Vestafrika

torsdag 28. oktober 2004 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En 14 år gammel "engryle" fra Tipperne har bevist, at danske ryler som formodet kan flyve til det vestlige Afrika for at holde vinter. Den danske ryle blev aflæst i Mauretanien
Jan Skriver
Ringmærkeren og ryle-eksperten Ole Thorup har for første gang fået en af sine ringmærkede ryler fra Tipperne genmeldt fra artens formodede vinterkvarter i Vestafrika.

Det oplyser Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum, Københavns Universitet.

7. juni 1991 satte Ole Thorup ring nummer "8.205.752Zool.Mus.DK" på en mindst to år gammel rylehan, der havde rede på Tippernes strandenge.

22. december 2003 blev rylen fanget og dens ring aflæst af hollandske ringmærkere i nærheden af det verdensberømte vådområde Banc d´Arguin i Mauretanien i Vestafrika.

Aldrig tidligere er en dansk ringmærket ryle rapporteret så langt fra Danmark. Der er næsten 4.500 kilometer mellem Tipperne i Vestjylland og Banc d´Arguin i Mauretanien.

Den vestjyske ryle har nu både dansk rekord i alder og langdistancetræk for arten. Rylen var mindst 14 et halvt år gammel, da den kort før jul sidste år blev aflæst i Vestafrika, oplyser Ringmærkningscentralen.

I det hele taget er Tipper-fuglen med nummer "8.205.752" en rigtig superryle. Den har i 8 ud af 13 sæsoner fostret afkom på Tipperhalvøens enge. Og den er tidligere aflæst på træk i Frankrig.

Men selv superryler når vejs ende. Ole Thorup fandt trods målrettet eftersøgning ingen spor af "8.205.752Zool.Mus.DK" i sommeren 2004. Da ryler er yderst trofaste over for deres yngleterritorier taler meget for, at den gamle ryle er bukket under på trækket.

Tippernes ryler hører til den sydlige race af almindelig ryle (C. a. schinzii), der populært kaldes for "engryler", fordi de udelukkende lever på fugtige afgræssede enge.

Engens ryle er stærkt truet i Danmark. Kun Tipperne, Vejlerne og Harboør Tange huser i dag små bestande af "engryler".